Den styrkede pædagogiske læreplan

Vi har gjort det let og ligetil at omsætte "Den styrkede pædagogiske læreplan" 

 

LearnLab tilbyder en vifte af digitale redskaber til dagtilbud, der understøtter og kvalificerer arbejdet med den styrkede læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft i 2018, og der er særligt tre fokusområder, der er relevant at tænke ind i arbejdet med læreplanen. 

 

 

Tre fokuspunkter i den styrkede pædagogiske læreplan

 

1.  Målet med den styrkede pædagogiske læreplan er et politisk ønske om at styrke kvaliteten af børns hverdag, læring og trivsel i dagtilbud - ved at kvalificere det eksisterende. Læreplanerne skal i endnu højere grad end tidligere opleves som et brugbart, meningsfuldt redskab i udviklingen af den pædagogiske praksis, der både understøtter personalets og ledelsens arbejde med at skabe gode læringsmiljøer og bidrager til at strukturere de pædagogiske indsatser.

 

2.   Det ”styrkede” i den styrkede pædagogiske læreplan består også i en bredere læringsforståelse, hvor børns læring tænkes i et bredt perspektiv, på kryds af alle læreplanstemaer og på tværs af de daglige pædagogiske aktiviteter og relationer. Det medfører, at de didaktiske overvejelser må gå først, hvor I fagligt reflekterer over, hvordan I kan skabe et læringsmiljø, der har positiv betydning for at børn, kan trives, lære og udvikle sig. Altså hvad er intentionen med det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan kan I understøtte læring i den pågældende aktivitet? 

 

3.   Den styrkede pædagogiske læreplan kalder også på et kompetenceløft – et samlet organisatorisk kompetenceløft, så opgaverne efterfølgende kan løftes i fælles flok, med fælles retning, hvor der både tilføres kompetencer til den daglige ledelse, det pædagogiske personale, forvaltningschefer og andre fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte udviklingen og kvaliteten i dagtilbuddene. 
 

Den styrkede pædagogiske læreplan (PDF)

 

 

Lyder det tungt og svært? Vi har gjort det let og håndgribeligt for jer, når I vælger Kompetencehjulet.

 

 

Sådan arbejder I med den styrkede læreplan i dagtilbud

 

Trin 1: Selvevaluering af det pædagogiske grundlag 

Lav den interne evaluering - det gøres let med LearnLabs digitale redskab - læs mere om Selvevaluering af det pædagogiske grundlag


Trin 2: De 6 læreplanstemaer

Arbejdet med læreplanens temaer og de tilhørende pædagogiske mål bliver let, praksisorienteret og kvalificeret ved hjælp af Kompetencehjulet, der netop bygger på den styrkede pædagogiske læreplan. I får ubegrænset adgang til Danmarks største vidensportal om børns læring og udvikling, inkl. videotek og didaktisk bibliotek med pædagogiske aktiviteter og lege. Et fagligt grundlag for fælles retning og kompetenceudvikling.
 

Se mere om det i videoen nedenfor.

Trin 3: Dokumenter børnenes udbytte

For at dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, registrerer personalet deres observationer af barnet i Kompetencehjulet. Konkret arbejdes der ud fra en Spørgmålsguide, der er baseret på forskning og teori om, hvornår børn typisk lærer og udvikler hvad.

 

Videoen viser, hvordan I konkret dokumenterer barnets/gruppens udbytte af det pædagogiske læringsmiljø.

Trin 4: Udarbejd den pædagogiske læreplan

I har nu brikkerne til institutionens pædagogiske læreplan, der dokumenterer, at I arbejder med de ni centrale elementer i det pædagogiske grundlag, og hvordan I arbejder dynamisk med at skabe kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø, der kan fremme børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse. I har nu en pædagogisk læreplan, der opfylder de lovmæssige krav og som I kan offentliggøre på institutionens hjemmeside.