Selvevaluering

 

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet et redskab til selvevaluering, som findes i “papir”, hvor evalueringen sker ved afkrydsning. Ulempen ved “papir” er, at det kan være en udfordring, at få overblik over resultatet af jeres evaluering og dermed at bruge evalueringen fremadrettet. Og så har “papir” det med at forsvinde, når det forlader sin trygge plads i reolen.

Learnab har digitaliseret Børne- og Socialministeriets redskab til selvevaluering i “Selvevaluering af det pædagogiske grundlag”, så I får et klart visuelt billede af, hvordan I vurderer jeres praksis i forhold til de 9 centrale elementer i jeres institution. I får let ved at synliggøre, hvilket element I vil arbejde med og let ved at vurdere, om jeres indsats har haft den ønskede effekt. Med en digital evaluering passer vi på jeres dokumenter og her kan alle i institutionen kigge med.

Hjælp til praksiseksempler
I Børne- og Socialministeriets redskab til selvevaluering har hvert centralt element tre typer af situationer, som I kan evaluere jeres praksis i forhold til. “Situationerne” er brede og kan opleves for ukonkrete. Derfor er LearnLabs digitale udgave udbygget med relevante praksiseksempler, som giver jer en fælles forståelse af, hvad I evaluerer på for hvert af de 9 centrale elementer. Det gør det nemmere at udarbjde selvevalueringen og giver en mere nuanceret viden om, hvor i læringsmiljøet I skal have opmærksomhed.

Nedenfor kan du se et eksempel på et fuldt udfyldt Selvevaluering.

 

Hvis du vil vide mere om LearnLabs Selvevaluering af det pædagogiske grundlag, kan du læse mere her!