Rådgivning

Vær sikker på, at du bruger dine data fra Kompetencehjulet rigtigt til at skabe endnu bedre kvalitet i dit dagtilbud. Brug LearnLab, når du har brug for rådgivning til eksempelvis:
 

•    Fortolke, forstå og omsætte dine data til god pædagogisk praksis
•    Kvalitetssikring af data
•    Data som dokumentation til ”Den styrkede pædagogiske læreplan”
•    Tidlig opsporing og målrettede indsatser
•    Data som ledelsesredskab
•    eller anden problemstilling, der optager dig.

 

Vi er dit faglige, professionelle netværk og kan hjælpe dig videre, hvis du sidder med en konkret problemstilling. Vores rådgivning bygger på stor viden om det pædagogiske felt og mange års samarbejde med både private og offentlige daginstitutioner.

 

Det er Ethel Hansen, der står for rådgivningen. Ethel er idékvinden bag Kompetencehjulet og har adskillelige års erfaring i at arbejde med børn/unge og kender også til de ledelsesmæssige udfordringer fra mere end 20 års ansættelse som leder i den offentlige forvaltning.

 

Personlig rådgivning, når det passer dig

Vælg mellem telefon- eller onlinemøde (zoom eller join.me), hvor vi sammen gennemgår din problemstilling. Vores erfaring er, at langt de fleste emner, kan løses effektivt med et møde á 15 eller 30 minutters varighed. 
 

Du må gerne tage en kollega med til mødet

 

Vi tilbyder at optage mødet, så I kan se optagelsen igennem bagefter 

 
Med licens til "Filarkiv" kan data/statistik/video opbevares og deles sikkert 


Du modtager relevant information inden mødet via mail. På fakturaen kan vi specificere, hvad rådgivningen har omhandlet og evt. hvilken medarbejder, der har modtaget ydelsen.