Evalueringsredskaber til dagtilbud

LearnLab har udviklet en række digitale redskaber til dagtilbud – mest kendt er Kompetencehjulet. Et komplet koncept til observation, vurdering og dokumentation af børns udvikling og læring fra fødsel til skolestart.

 

Når I arbejder med Kompetencehjulet og LearnLabs digitale redskab til Selvevaluering, får I fuldstændig styr på de vigtigste emner inden for dagtilbudsområdet - nemlig arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan. I vil opleve, at det bliver let og meningsfuldt at leve op til kravene i Dagtilbudsloven, ligesom redskabet gør dialogen med forældrene håndgribelig og let at gå til. Der er mange fordele ved at bruge Kompetencehjulet, men vigtigst af alt er, at I sparer tid på evaluering og dokumentation. Vigtige timer og minutter, som I istedet kan bruge sammen med børnene. 
  

Komplet redskab til vurdering, tidlig opsporing og indsats

Kompetencehjulet er et digitalt redskab til vurdering, opsporing og indsats. I får detaljeret indsigt i barnets udvikling og kompetencer, og hvordan I kan støtte barnets med relevante pædagogiske aktiviteter i forhold til barnets nærmeste udviklingszone (nuzo). I får adgang til Danmarks største vidensportal med forskning og teori om børns udvikling, inklusiv videotek med +700 videoer fra pædagogisk praksis. Kompetencehjulskonceptet anvendes i dag af sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuer og børnehaver.

 

Alle børn skal med - ingen går under radaren

I Danmark vokser 20% af alle børn op i omstændigheder, der gør, at de har svært at klare sig godt i dagtilbud og skole. Børn, der er i farezonen for at ende på kanten af samfundet – uden uddannelse, arbejde og socialt netværk. Måske har I en mavefornemmelse omkring et barn, der udviser bekymrende tegn, men kan ikke helt få fat om, hvad der er med barnet?
Med Kompetencehjulet kan I præcist identificere udsatte børn og dem, der har brug for et ekstra skub. I får detaljeret indsigt i barnets kompetencer i alle læreplanstemaer, og kan følge barnets udvikling og progression systematisk fra fødsel til skolestart. Vigtig viden, der understøtter overgange mellem hjem, dagtilbud og skole. Tidlig opsporing og indsats er afgørende, da chancen for at indhente det forsømte med stor sandsynlighed allerede er forpasset på det tidspunkt, hvor barnet starter i skole. 


Skab kvalitet i dagtilbud med data

Alle dagtilbud i Danmark er underlagt Dagtilbudsloven og optaget af at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Forskning viser, at virkningsfulde dagtilbud er kendetegnet ved at have særligt fokus på børnene, høj faglighed, fælles retning og virkningsfuld ledelse. Ved at arbejde systematisk, datadrevet og efter mål kan man jævnfør Professor Dorthe Bleses forbedre kvaliteten i dagtilbud.
Når I arbejder med Kompetencehjulet styrkes både læringsmiljø og evalueringskulturen, fordi I kan planlægge målrettede pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i barnets/gruppens nærmeste udviklingszone. Alle data er samlet og digitale, så I let kan dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, jeres arbejde med læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag - og dermed dokumentere kvaliteten i dagtilbuddet.
 

Adgang til Danmarks største portal om børns udvikling

I alle dagtilbud findes masser af viden om børns udvikling og læring. Udfordringen er ofte, at det kun er en lille del, der er fælles viden blandt personalet og derfor svær at omsætte til virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Når I arbejder med Kompetencehjulet får I hjælp til at omsætte højtflyvende teori til levende pædagogisk praksis – alt imens I er nærværende med børnene. I får adgang til en vidensportal om børns udvikling med forskning og teori om, hvornår børn typisk udvikler hvad. Brug Kompetencehjulet som fælles fagligt fundament, som et didaktisk opslagsværk og som inspiration til aktiviteter og lege, så I nemt kan tilrettelægge et godt pædagogisk læringsmiljø – med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone og tydelig sammenhæng til læreplanstemaerne og de pædagogiske mål. 
 

Vidste du at danske børn tilbringer typisk 8500 timer i dagtilbud, inden de starter i skole.
Det pædagogiske læringsmiljøet i dagpleje, vuggestue og børnehave spiller en afgørende rolle for barnets læring og udvikling.

Vil du vide mere?


Få en gratis, uforpligtende demo af Kompetencehjulet - eller hør mere om LearnLabs redskaber til dagtilbud og hvordan Kompetencehjulet spiller sammen med velkendte FKO-redskaber som fx Læringshjulet.