Forsiden
Login
 

Den Røde tråd i børns læring og udvikling fra fødsel til ungdomsuddannelse 

I kan give jeres børn de læringsmuligheder og gode overgange, der har afgørende betydning for deres senere skolegang og uddannelse, med: Kompetencehjulet/Pædagogisk UdviklingsBarometer, Parat til Skole og Skolebarometeret – ét forløb i ét system.

LearnLab giver dig det største udbud af pædagogiske redskaber til arbejdet med børns udvikling og læring fra fødsel til 9. klasse.

I én proces får du et helhedsorienteret billede af det enkelte barns eller en gruppes kompetencer. Du har altid aktuelle data til aktionslæringsforløb, så du kan sikre, at børnene i din kommune udvikler sig og lærere så meget de kan: straks fra fødslen, i dagtilbud og i skolen.

Derudover er vi nogle af de bedste til at få ny forskning og viden "Skubbet ud i praksis". Vi implementerer ny viden og forskning i vores produkter, så I har hurtigt adgang til det sidste nye.

GRATIS sprogvurdering - PUB Sprog - til alle dagtilbud. Alle børn får lige muligheder og børnenes potentialer udfordres, fordi pædagoger og pædagogisk personale ved, hvad børn kan lære - hvis de får muligheden - fra 0 - 6 år. 


Politisk fokus på datainformeret kvalitet i dagtilbud - ser her!

Se hvordan alle jeres dagtilbud bliver ”De bedste” og ”De bedste” bliver endnu bedre. Klik på billedet og se hvordan I får fokus på alle læreplanens temaer fra 0-6 år.

I kan arbejde med jeres faglige kvalitet - lokalt - i en spændende og udviklende proces

Se hvordan i folderen "Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse og pædagogiske IT-redskaber til kvalitetsudvikling i dagtilbud"  her!

Se også den forskning, der viser, at dagtilbud der arbejder målrettet med læringsmål, giver børnene et overraskende stort kompetenceløft.

Digitalt og databaseret kvalitetsarbejde med alle LearnLab's redskaber.  Uanset hvilket redskab I bruger, kan I se børnenes udbytte af jeres pædagogiske arbejde og I kan se, hvad børnene er parate til at lære.

Redskaberne er brugervenlige - selv de lidt IT-forskrækkede kan være med. Teknisk er alle redskaber ens, så kender man ét redskab, kende man alle. Derfor er det let at tage nye redskaber i brug.

Redskaberne sælges enkeltvis, samlet eller kan kombineres, så I får de redskaber, der passer til jeres behov. 

Læs om alle vores redskaber - vælg i menuen til venstre!

Læs om de mange andre services Learn•Lab tilbyder

Støtteansøgninger til PPR
De gode overgange mellem dagtilbud og skole
Forskning
Statistik
Digitalisering af papir redskaber
Special tilpassede redskaber
  • Her kan du se det lærende og udviklende legetøj Legetek.dk anbefaler

    Se produkter