Digitale vurderingsredskaber til dagtilbud

LearnLab har udviklet en række digitale redskaber til dagtilbud – mest kendt er Kompetencehjulet. Kompetencehjulet er et komplet redskab til observation, vurdering og dokumentation af børns udvikling. LearnLabs redskaber er udviklet til fagfolk i dagtilbudsområdet, som arbejder med børn i alderen 0-6 år.  

 

Når I arbejder med Kompetencehjulet og vores redskab til Selvevaluering får I fuldstændig styr på de vigtigste emner inden for dagtilbudsområdet, nemlig arbejdet med læreplanens temaer og det pædagogiske grundlag. I vil opleve, at det bliver lettere at leve op til kravene i Dagtilbudsloven, ligesom redskabet gør dialogen med forældrene mere håndgribelig og nem at gå til. I får adgang til Danmarks største vidensportal om børns udvikling og kan styrke fagligheden lokalt og forbedre kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Der er mange fordele ved at bruge Kompetencehjulet, men vigtigst af alt er, at I sparer tid på dokumentation. Vigtige timer og minutter, som I istedet kan bruge sammen med børnene. 
  

Kompetencehjulet
- komplet redskab til vurdering, tidlig opsporing og indsats

Kompetencehjulet er et digitalt vurderings- og indsatsredskab, der viser, hvor barnet er udviklingsmæssigt lige nu, og hvordan barnet kan stimuleres i forhold til nærmeste udviklingszone (nuzo) med konkrete pædagogiske aktiviteter og lege. Kompetencehjulet er desuden en læringsportal med et stort didaktisk bibliotek med let tilgængelig forskning og teori og et videotek med mere end 700 videoer fra pædagogisk praksis, der kan inspirere til udvikling af det professionelle læringsmiljø i dagtilbuddet. Kompetencehjulskonceptet anvendes i dag af sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuer og børnehaver.

 

Alle børn skal med - ingen børn går under radaren

I Danmark vokser 20% af alle børn op i omstændigheder, der gør, at de har svært at klare sig godt i dagtilbud og skole. Børn, der er i farezonen for at ende på kanten af samfundet – uden uddannelse, arbejde og godt socialt netværk. Måske har I en mavefornemmelse omkring et barn, der udviser bekymrende tegn, men kan ikke helt få fat om, hvad der er med barnet? Med Kompetencehjulet kan I let identificere de udfordrede børn og dem, der måske bare har brug for et ekstra skub. Barnets udvikling og progression kan følges systematisk fra fødsel til skolestart og derved sikres, at vigtig viden ikke går tabt i overgange. Tidlig opsporing og indsats er afgørende, da chancen for at indhente det forsømte med stor sandsynlighed allerede er forpasset på det tidspunkt, hvor barnet starter i skole. 


Skab kvalitet i dagtilbud med data

Alle dagtilbud er underlagt kravene i Dagtilbudsloven og optaget af at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Virkningsfulde dagtilbud er ifølge forskning kendetegnet ved at have særligt fokus på børnene, høj faglighed, fælles retning og ledelse. Ved at arbejde systematisk, datadrevet og efter mål kan man jævnfør Professor Dorthe Bleses forbedre kvaliteten i dagtilbud.
Når I arbejder med Kompetencehjulet styrkes evalueringskulturen og læringsmiljøet kvalificeres, fordi I kan planlægge udfordrende aktiviteter med udgangspunkt i barnets/gruppens nærmeste udviklingszone. Alle data er samlet og digitale, så I nemt kan dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, jeres arbejde med læreplanentemaerne, det pædagogiske grundlag og dermed også dokumentere kvaliteten af dagtilbuddet.
 

Få adgang til Danmarks største portal om børns udvikling

I alle dagtilbud findes masser af viden om børns udvikling og læring. Udfordringen er ofte, at det kun er en lille del, der er fælles viden blandt personalet og derfor svær at omsætte til virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Når I arbejder med Kompetencehjulskonceptet hjælpes I til at omsætte højtflyvende teori til levende pædagogisk praksis – alt imens I er nærværende med børnene. I får adgang til en vidensportal om børns udvikling med forskning og teori om, hvornår børn typisk udvikler hvad. Brug Kompetencehjulet som fælles fagligt fundament, som et didaktisk opslagsværk og som inspiration til aktiviteter og lege, så I nemt kan tilrettelægge et godt pædagogisk læringsmiljø – med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone og tydelig sammenhæng til læreplanstemaerne og de pædagogiske mål. 
 

Vidste du at danske børn tilbringer typisk 8500 timer i dagtilbud, inden de starter i skole.
Læringsmiljøet i dagpleje, vuggestue og børnehave spiller derfor en afgørende rolle for barnets læring og udvikling.

Vil du vide mere?


Få en uforpligtende demo af Kompetencehjulet, hør mere om LearnLabs redskaber til dagtilbud, eller hvordan Kompetencehjulet spiller sammen med andre velkendte FKO-redskaber som fx Læringshjulet.