Kompetencehjulet - digitale evalueringsredskaber til dagtilbudsområdet

Kompetencehjulet er et forskningsbaseret it-redskab, der kan vurdere og dokumentere børns læring og udvikling fra fødsel til skolestart. Kompetencehjulet er et dansk koncept udviklet af LearnLab til fagfolk i dagtilbud, som arbejder med børn i alderen 0-6 år, og anvendes idag af sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Kompetencehjulet bygger på læreplanens temaer samt anerkendt forskning og teori om børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. 

Et komplet vurderings- og indsatsredskab

Kompetencehjulet er et vurderings- og indsatsredskab, der kan vise, hvor barnet er udviklingsmæssigt lige nu, og hvordan barnet kan stimuleres i forhold til nærmeste udviklingszone (nuzo) med konkrete aktiviteter og lege. Kompetencehjulet er desuden en læringsportal med et stort bibliotek / videotek med let tilgængelig teori og mere en 700 videoer fra pædagogisk praksis, der kan inspirere til et inspirerende professionelt læringsmiljø.

Skab kvalitet i dit dagtilbud med DATA

LearnLabs digitale redskaber giver mulighed for at arbejde systematisk med børns læring, udvikling og trivsel i løbet af barnets første seks leveår, hvilket medfører, at I over tid får strukturet en masse data, der giver jer indblik i, hvordan barnets udvikling forløber, og om der er områder, hvor der skal ekstra indsats til. LearnLabs evalueringsredskaber giver mening på alle plan: For det enkelte barn, barnets forældre, institutionen og kommunen. 

LearnLabs redskaber:


Kompetencehjulet


Et komplet redskab, der kan vurdere og dokumentere børns udvikling fra 0-6 år


Kompetencehjulet SMART

 Læs mere her!
  

 


Sprogvurdering 


Anvend PUB Sprog til den lovpligtige sprogvurdering eller til tidlig sproglig opsporing

PUB Sprog
 

 Læs mere her!
  

 


Selvevaluering


Dokumenter kvaliteten af det
pædagogiske grundlag i din institution.
Få viden og data samlet ét sted.


Digital Selvevaluering til dagtilbud
 

 Læs mere her!
 

 


Tidlig opsporing 


Observationsredskab til Sundhedsplejen, der synliggør og dokumenterer barnets udvikling og trivsel

 TOM Kompetencehjulet
 

 Læs mere her!
  

 


Forældrekoncept


Hvis I gerne vil klæde jeres forældre på
til "forældrerollen"
kan vi hjælpe jer.

 

Læs mere om
Hvad nu Mor og Far?
 

 Læs mere her!
 

 


FKO - redskaber 


Ud over vores egne reskaber, tilbyder vi også digitale udgaver af FKO-redskaberne.


Læs mere om

 FKO redskaberne
 

 Læs mere her!
 

 


Hvordan kan Kompetencehjulet bruges? 

Du kan arbejde med udvalgte dele af Kompetencehjulet, der giver mening i dit dagtilbud, fx børnenes "Sproglige udvikling" og "Personlig og Social udvikling", som kan synliggøre om et barn viser tegn på bekymrende udvikling, der kræver særlig opsporing. Eller du kan benytte SMART Kompetencehjulet som et helhedsorienteret vurderingsredskab. Du kan bygge videre på et barns profil ved at kopiere data fra tidligere vurderinger for at se barnets progression, og du kan nemt udvide vurderingen af barnet med flere af Kompetencehjulets temaer, fx "Krop og bevægelse", "Natur og naturfænomener" og "Kultur, æstetik og fællesskab".

Vil du vide mere?

Kontakt os for en uforpligtende demo af Kompetencehjulet, eller hør mere om LearnLabs evalueringsprogrammer til dagtilbud, og hvordan Kompetencehjulet spiller sammen med andre velkendte evalueringsredskaber.

Demo og fjernsupport:
https://join.me/learnlab.dk