Digitale redskaber til dagtilbud

LearnLab har udviklet en række digitale redskaber til dagtilbud – mest kendt er Kompetencehjulet. Kompetencehjulet er et komplet it-redskab til observation, vurdering og dokumentation af 0-6 åriges børns læring og udvikling.

 

Når I arbejder med Kompetencehjulet og vores redskab til Selvevaluering af det pædagogiske grundlag får I fuldstændig styr på de vigtigste emner inden for dagtilbudsområdet, nemlig arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan. I vil opleve, at det bliver lettere at leve op til kravene i Dagtilbudsloven, ligesom redskabet gør dialogen med forældrene mere håndgribelig og lettere at gå til.

 

Med adgang til Danmarks største vidensportal om børns læring og udvikling, kan I styrke fagligheden og forbedre kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Der er mange fordele ved at bruge Kompetencehjulet, men vigtigst af alt er, at I sparer tid på dokumentation. Vigtige timer og minutter, som I istedet kan bruge sammen med børnene. 
  

Kompetencehjulet SMART
- komplet redskab til vurdering, tidlig opsporing og indsats

Kompetencehjulet er et digitalt redskab til vurdering, opsporing og indsats, der viser, hvor barnet er udviklingsmæssigt lige nu, og hvordan I kan understøtte barnets udvikling i forhold til nærmeste udviklingszone (nuzo) med konkrete pædagogiske aktiviteter og lege. Kompetencehjulet er desuden en læringsportal med et stort didaktisk bibliotek med let tilgængelig teori om børns udvikling samt videotek med 700 videoer fra pædagogisk praksis, der kan inspirere til at styrke det professionelle læringsmiljø og løfte fagligheden. Kompetencehjulskonceptet anvendes i dag af sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuer og børnehaver.

 

Alle børn skal med - ingen går under radaren

I Danmark vokser 20% af alle børn op i omstændigheder, der gør, at de har svært at klare sig godt i dagtilbud og skole. Børn, der er i farezonen for at ende på kanten af samfundet – uden uddannelse, arbejde og socialt netværk. Måske har I en mavefornemmelse omkring et barn, der udviser bekymrende tegn, men kan ikke helt få fat om, hvad der er med barnet? Med Kompetencehjulet kan I let identificere de udsatte børn og dem, der bare har brug for et ekstra skub. Barnets udvikling og progression kan følges systematisk fra fødsel til skolestart og derved sikres, at vigtig viden ikke går tabt i overgangene fra hjem, dagtilbud til skole. Tidlig opsporing og indsats er afgørende, da chancen for at indhente det forsømte med stor sandsynlighed allerede er forpasset på det tidspunkt, hvor barnet starter i skole. 


Skab kvalitet i dagtilbud med data

Alle dagtilbud er underlagt kravene i Dagtilbudsloven og optaget af at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Virkningsfulde dagtilbud er ifølge forskning kendetegnet ved at have særligt fokus på børnene, høj faglighed, fælles retning og virkningsfuld ledelse. Ved at arbejde systematisk, datadrevet og efter mål kan man jf. Professor Dorthe Bleses forbedre kvaliteten i dagtilbud.
Når I arbejder med Kompetencehjulet styrkes både læringsmiljø og evalueringskulturen, fordi I nu kan planlægge de pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i barnets/gruppens nærmeste udviklingszone. Alle data er samlet og digitale, så I nemt kan dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, arbejdet med læreplanstemaerne, det pædagogiske grundlag - og dermed dokumentere kvaliteten i dagtilbuddet.
 

Få adgang til Danmarks største portal om børns udvikling

I alle dagtilbud findes masser af viden om børns udvikling og læring. Udfordringen er ofte, at det kun er en lille del, der er fælles viden blandt personalet og derfor svær at omsætte til virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Når I arbejder med Kompetencehjulet får I hjælp til at omsætte højtflyvende teori til levende pædagogisk praksis – alt imens I er nærværende med børnene. I får adgang til en vidensportal om børns udvikling med forskning og teori om, hvornår børn typisk udvikler hvad. Brug Kompetencehjulet som fælles fagligt fundament, som et didaktisk opslagsværk og som inspiration til aktiviteter og lege, så I nemt kan tilrettelægge et godt pædagogisk læringsmiljø – med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone og tydelig sammenhæng til læreplanstemaerne og de pædagogiske mål. 
 

Vidste du at danske børn tilbringer typisk 8500 timer i dagtilbud, inden de starter i skole.
Læringsmiljøet i dagpleje, vuggestue og børnehave spiller derfor en afgørende rolle for barnets læring og udvikling.

Vil du vide mere?


Få en uforpligtende demo af Kompetencehjulet, hør mere om LearnLabs redskaber til dagtilbud, eller hvordan Kompetencehjulet kan spille sammen med  velkendte FKO-redskaber som fx Læringshjulet.