TOM Kompetencehjul                        

TOM (Tidlig Opsporing og indsats Model) er et redskab, som kan bruges i sundhedsplejen til tidlig opsporing og indsats.

TOM er baseret på kompetencehjulskonceptets udviklingsbeskrivelse, med udgangspunkt i de fokusområder som er relevante for tidlig opsporing. TOM har fokus på adfærd hos spædbarnet, der kan pege på kontaktsvaghed og social tilbagetrækning hos barnet. TOM medvirkende dermed til en skærpelse af sundhedsplejerskens fokus på barnets tilknytning og sociale kontakt.

Allerede ved sundhedsplejerskens besøg i familien, de første par uger, er der vigtige fokuspunkter i TOM, der bidrager til at få opmærksomhed på tidlige tegn på udfordringer med tilknytning og social kontakt. Tegn, det kan få katastrofale følger for barnet, hvis der ikke straks og insisterende gribes ind. Her foretager sundhedsplejersken en digital vurdering straks og tage de nødvendige skridt til kontakt til relevante samarbejdspartnere. 


Vurdering - ikke Screening
I TOM er der tale om vurderinger af barnet i barnets hverdagssituationer, som den afspejler sig såvel sammen med omsorgsgivere og fremmede. Fagpersonen - sundhedsplejersken - iagttager selv og stiller supplerende spørgsmål til forældrene. Barnets profil hjælper sundhedsplejersken med at anvise, hvad forældre skal fokusere på fremadrettet med udgangspunkt i barnets nærmest udviklingszone. TOM bidrager både til tidlig opsporing og tidlig indsats, hvor også forældrene har en aktiv rolle.

Tilgang og barnesyn
I Tom er der fokus på det børn typisk udvikler i en given alder med udgangspunkt i et ressourcesyn.

TOM er opdelt i fire aldersintervaller: 0-2 mdr., 2-4 mdr., 4-8 mdr. og 8-12 mdr., og har fokus på områderne:

Personlige Kompetencer

• Følelser
• Kontakt
• Tilknytning

Sociale Kompetencer

• Indgår i og udvikler samspil og kommunikation

Sprog

• Reagerer på og forstår lyde 
• Giver lyd fra sig og kommunikerer

Krop

• Bruger og udvikler aktivt sanser 

Eksempel på TOM-Kompetencehjuls profil 

Klik på billedet for at se større billede!