Temperaturmåling

Temperaturmålingen er et FKO redskab til systematisk dokumentation og kvalitetsudvikling i kommunens dagtilbud. Temperaturmålingen måler kvaliteten i dagtilbuddet, hvor kerneydelsen er at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Temperaturmålingens anvendelse

Temperaturmålingen kan anvendes:

 

• Af medarbejdere og ledere i dagtilbuddene til at beskrive og måle den faglige kvalitet og som grundlag for refleksion og dialog i udviklingen af den pædagogiske praksis – såvel internt i dagtilbuddet som på tværs af kommunens dagtilbud.
 

• I dialogen mellem dagtilbud, forvaltning og politikere om kvaliteten i kommunens dagtilbud.
 

• Af de kommunale politikere og forvaltning i forbindelse med kommunalbestyrelsens prioritering og opfølgning på kvaliteten i kommunens dagtilbud.
 

•Af de kommunale politikere, forvaltning og borgere i forbindelse med faglige kvalitetsoplysninger.

Hvad dokumenterer Temperaturmålingen?

Temperaturmålingen dokumenterer følgende områder:

 

• De seks temaer i de pædagogiske læreplaner
 

• Ledelse – til understøttelse af personalets faglige arbejde
 

• Lærings- og udviklingsmiljøer Personalets faglige kompetencer.

Herunder ses et Trivselsbarometer for et barn på 5 år.