Temperaturmåling i dagtilbud

 

Temperaturmåling er et FKO-redskab til systematisk dokumentation og kvalitetsudvikling i kommunens dagtilbud. FKO-Temperaturmåling måler kvaliteten i dagtilbuddet, hvor kerneydelsen er at fremme børns trivsel, udvikling og læring. LearnLab tilbyder en digital udgave af Temperaturmålingen.
 

FKO-Temperaturmålingen kan anvendes

 
 • Af medarbejdere og ledere i dagtilbuddene til at beskrive og måle den faglige kvalitet og som grundlag for refleksion og dialog i udviklingen af den pædagogiske praksis – såvel internt i dagtilbuddet som på tværs af kommunens dagtilbud. 
   
 • I dialogen mellem dagtilbud, forvaltning og politikere om kvaliteten i kommunens dagtilbud.
   
 • Af de kommunale politikere og forvaltning i forbindelse med kommunalbestyrelsens prioritering og opfølgning på kvaliteten i kommunens dagtilbud.
   
 • Af de kommunale politikere, forvaltning og borgere i forbindelse med faglige kvalitetsoplysninger
 

Dokumentation


FKO-Temperaturmålingen dokumenterer følgende områder:

 
 • De seks temaer i de pædagogiske læreplaner
   
 • Ledelse – til understøttelse af personalets faglige arbejde
   
 • Lærings- og udviklingsmiljøer
   
 • Personalets faglige kompetencer.
 


Herunder ses et Trivselsbarometer for et barn på 5 år.