Den styrkede pædagogiske læreplan

LearnLabs redskaber gør det let og ligetil at omsætte "Den styrkede pædagogiske læreplan" i praksis. 

Sådan kan I arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i din institution:

Trin 1: Selvevaluering i dagtilbud 

Udfyld jeres selvevaluering - det kan I gøre digitalt med LearnLabs digitale udgave af "Selvevaluering af det pædagogiske grundlag" - læs mere om LearnLabs selvevaluering her!

Trin 2: De 6 læreplanstemaer

Arbejd med de 6 læreplanstemaer og de faste pædagogiske mål. Det arbejde bliver let og håndgribeligt med Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse. Det kan du se mere om i videoen nedenfor!

Trin 3: Dokumenter børnenes udbytte

For at dokumentere børnenes udbytte af jeres læringsmiljø, kan I registrere jeres observationer ved hjælp af Kompetencehjulet. Se i videoen nedenfor, hvordan I konkret dokumenterer børnegruppens udbytte af jeres pædagogiske læringsmiljø!

Trin 4: Udarbejd den styrkede pædagogiske læreplan

I har nu brikkerne til en jeres pædagogiske læreplan, der dokumenterer, at I arbejder med de ni centrale elementer i det pædagogiske grundlag, og hvordan I arbejder dynamisk med at tilbyde børnene et optimalt læringsmiljø. I har nu en pædagogisk læreplan, der opfylder de lovmæssige krav og som I kan offentliggøre på institutionens hjemmeside.

Ja tak! Send mig et eksemplar af Mælkevejens læreplan