Støtte- og særlig indsats
Til alle LearnLabs redskaber findes der "Handleplan" og "Ansøgning om støtte". 

Handleplan

Alle vores redskaber giver mulighed for at man hurtigt og let kan tilføje de mål, man vil arbejde med til Handleplanen. I handleplanen kan man beskrive den indsats, som man vil iværksætte i forhold til at arbejde med målene. Learn•Lab´s handleplan er inspireret af SMTTE-modellen. Vi kan til enhver tid tilpasse vores standard handleplan, så den passer til de måde i arbejder på.

Ansøgning om støtte og tildeling af støttetimer
 
Ansøgning om støtte har tidligere været en omfattende opgave, der har krævet en række iagttagelser og tidskrævende beskrivelser. Med udgangspunkt i barnets kompetenceprofil fra Kompetencehjulet eller Parat til Skole, har visitationsteamet adgang til størstedelen af de oplysninger, der skal til for at behandle en ansøgning om støtte. Institutionen kan, med henvisning til barnets kompetenceprofil opsummere observationer og vurderinger af barnets støttebehov.

Brug vores eller jeres egne


I kan vælge at bruges vores standardmoduler eller få jeres egen specialtilpassede handleplan og ansøgning om støtte, som kan bruges sammen med vores redskaber.