Statistikservice til Kompetencehjulet

Tid er en mangelvare – også i danske daginstitutioner! Vi ved, at du som leder er opmærksom på, at der ikke går unødig tid fra børnene. Du har også ansvaret for, at alle de data, I registrerer i Kompetencehjulet om børnenes udvikling og deres udbytte af læringsmiljøet, bearbejdes og sættes i spil i den pædagogiske praksis. At I følger op på, hvordan I kan tilrettelægge et godt læringsmiljø, hvor I giver børnene mulighed for at udvikle sig og lære mest muligt.

 

Dagtilbudsloven placerer ansvaret for at skabe en god evalueringskultur hos lederen, og med evalueringsredskaberne fra LearnLab og en håndsrækning til statistik- og databehandling er denne opgave lige til at gå til.

 

Brug tiden dér, hvor du kan gøre den største forskel

Er statistik ikke din favoritdisciplin, så benyt dig af LearnLabs statistikservice. Vi hjælper dig trygt og godt i gang med at trække, forstå og omsætte dine data til at udvikle kvaliteten i dagtilbuddet. Det kan fx være:

  
  • Virker de pædagogiske indsatser som forventet? 

  • På hvilke områder har børnene størst / mindst udbytte af læringsmiljøet?

  • Hvad bør I fokusere på i tilrettelæggelsen af målrettede pædagogiske indsatser den kommende tid?

  • Er der børn der sakker langt bagud - gå fra mavefornemmelse til datainformeret dokumentation ifht. tidlig opsporing

  • Hvor godt understøtter jeres læringsmiljø sprogudviklingen hos dansk- og tosprogede børn?

  • Er der forskel på drenge og pigers udbytte af læringsmiljøet, forskel fra stue til stue...?

  • Dokumentation til Tilsyn, kvalitetsrapport m.v.

  • Fortæl os, hvad du vil vide - så hjælper vi med at trække relevante data.

 

Direktør i LearnLab, Ethel Hansen, har mange års erfaring med databehandling og kvalitetssikring inden for bl.a. børne- og ungeområdet. Ethel tilbyder at trække din statistik og gennemgå dine data fra Kompetencehjulet ved at beskrive og kommentere på, hvad institutionens data viser.
 

Sikker opbevaring og levering af data

Når du vælger at benytte dig af statistikservice, samler og leverer vi dine data og videooptagelse i vores Filarkiv løsning, hvor data opbevares sikkert. Du kan nu arbejde videre med dine data: Fx gennemgå børnenes udvikling enkeltvis og følge op på, om de udfordrede børn får relevant stimuli og støtte, kvalificere beslutningen om hvilke temaer I vil fokusere på i den pædagogiske praksis osv. Du kan også få data og grafer leveret i færdig form, så de er klar til at føre direkte ind i rapporter, tilsyn osv.
 

Bliv klogere på data og statistik

Du kan bruge videooptagelsen som guide til, hvordan du fremadrettet kan trække data, fx for de enkelte stuer/grupper, årgange, for institutionen som helhed og for grupper, som du selv definerer.
 

Som de eneste i Danmark

Hjælper LearnLab jer med data, så I kan identificere børn, som udviser tegn på den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD. Ny forskning viser, at 7% af alle børn på en årgang har DLD, hvilket svarer til 1 ud af 14 børn. Læs mere om DLD her.
 

Dokumentation til læreplan og tilsyn

Vi tilbyder at levere letlæselige grafer og statistikmateriale lige til at sætte ind i fx Den pædagogiske læreplan eller Tilsynsrapport.
 

Tilpassede løsninger

Har I særlige ønsker til data, så kontakt os – vi har stor erfaring med at tilpasse og skræddersy løsninger individuelt efter behov.
 

Pris

Data- og statistikservice med gennemgang v/ Ethel Hansen
Inkl. v​​​​​ideooptagelse med data

  
  • 30 minutter kr. 550,- ex. moms
  • 60 minutter kr. 950,- ex. moms