Sprogvurdering 0-6 år

LearnLab tilbyder Kompetencehjulet Sprog - et digitalt redskab til sprogvurdering af 0-6 årige børn. Redskabet henvender sig til alle danske dagtilbud og bruges af dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Barnets sprogprofil viser, om barnets sproglige udvikling forløber normalt, eller om der er behov for støttende sproglige aktiviteter.
 

Lovpligtig sprogvurdering med Kompetencehjulet

LearnLabs redskab til sprogvurdering sikrer, at alle børn får mulighed for at udvikle og lære alle de sproglige færdigheder, der har afgørende betydning, når børnene starter i skole. Kompetencehjulets Sprogvurdering er baseret på forskning og teori om børns sproglige udvikling og rummer derfor øvrige kendte sproglige vurderings- og testredskaber.

 

Kompetencehjulet Sprog er et dynamisk pædagogisk redskab til løbende observation og registrering af barnets / børnegruppens sproglige udvikling, og er inddelt seks sproglige temaer i alderen 0 til 6 år. Med Kompetencehjulet Sprog bliver sprogarbejdet en kontinuerlig, databaseret proces, der altid har sit udgangspunkt i barnets / børnegruppens nærmeste udviklingszone (nuzo). 

 

Her ses et eksempel på, hvordan Kompetencehjulet Sprog vises.
 

Læs om sprogsynet, formål, tankegang og bagrund i PUB-sprog -klik her!