Sprogvurdering - PUB Sprog       

PUB Sprog er LearnLabs digitale redskab til sprogvurdering, der stilles til rådighed for alle danske dagtilbud. 

Lovpligtig sprogvurdering med PUB Sprog

PUB Sprog sikrer, at alle børn får mulighed for at udvikle og lære alle de sproglige færdigheder, der har afgørende betydning, når børnene starter i skole. PUB Sprog er baseret på forskning og teori om børns sproglige udvikling og rummer derfor øvrige kendte sproglige vurderings- og testredskaber.

PUB Sprog er et dynamisk pædagogisk redskab til løbende observation og registrering af barnets og børnegruppens sproglige udvikling, og er opdelt i seks sproglige temaer i alderen 0 – 6 år. Med PUB Sprog bliver sprogarbejdet en databaseret løbende proces, der altid har sit udgangspunkt i barnets og børnegruppens nærmeste udviklingszone. 

Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan PUB sprog vises.

Læs om sprogsynet, formål, tankegang og bagrund i PUB-sprog -klik her!