Sprogvurdering 3-6


"Sprogvurdering 3-6" er udviklet for Børne- og Socialministeriet og blev tilgængelig i september 2017. Ministeriet tilbyder ikke en digital udgave af den som tidligere, men sprogvurderingen udbydes digitalt af Rambøll som "Rambøll Sprog".

LearnLab har, som Rambøll, rettighederne til at digitalisere "Sprogvurderingen 3-6". I processen med digitaliseringen og kvalitetssikring af redskabet, blev LearnLab opmærksom på en række forhold, der er problematiske. Forhold som har stor betydning for de fagpersoner, som anvender "Sprogvurderingen 3-6" og som kan have stor konsekvens for de børn, som vurderes efter den model. 


De problematikker som Learnlab har fundet og som vækker undren er:


1. De mindste børn udsættes for unødig test i forhold til at finde de udsatte børn.
 

2. Man finder ikke alle børn, som potentielt kunne have brug for en "særlig" eller "fokuseret" indsats pga. ekstrapolering af scoren (anvendes når barnet møder spørgsmål, som barnet ikke svarer på). Ekstrapoleringen kan flytte børn fra en "særlig indsats" til "generel indsats".
 

3. Test-tidspunkt (barnets alder ved gennemførelse af testen) kan skubbe barnet fra en "særlig" eller "fokuseret indsats" til en "generel indsats". 
 

4. Man fastholder lavere forventninger til drenge end til piger. Dette ses ved, at drengene har langt færre svarkombinationer, der placerer dem i en indsatsgruppe.
 

5. Scoringen af "Bogstavkendskab" i hhv. børnehave og børnehaveklasse skaber en skævvridning i de forventninger, der er mellem børnehave og skole.
 

Ovenstående danner grundlag for LearnLab beslutning om, at "Sprogvurderingen 3-6" ikke kan udbydes via LearnLab, i den form den har i dag. 

Nedenstående er et eksempel på pkt. 2. hvor to børn med samme antal rigtige svar placeres i forskellige indsatser, fordi barnet "Peter" har ubesvarede spørgsmål (Klik på billedet for større visning).

 

Udfyld formularen nedenfor, hvis du vil læse mere om de problematikker, vi fandt under kvalitetssikringen af "Sprogvurdering 3-6". Vi har samlet dem i et dokument: "Finder vi de sprogligt udfordrede børn?"

Se "Finder vi de sprogligt udfordrede børn"