Sprogvurdering 3-6


"Sprogvurdering 3-6" er udviklet for Børne- og Socialministeriet og blev tilgængelig i september 2017. Ministeriet tilbyder ikke en digital udgave af sprogvurderingen som tidligere, men Sprogvurdering 3-6 udbydes digitalt af Rambøll, kendt som "Rambøll Sprog".

LearnLab har ligesom Rambøll rettighederne til at digitalisere ministeriets "Sprogvurdering 3-6". I processen med digitaliseringen og kvalitetssikring af redskabet, blev LearnLab opmærksom på en række forhold, der er problematiske. Forhold som har stor betydning for de fagpersoner, som anvender "Sprogvurdering 3-6" og som kan have stor konsekvens for de børn, som vurderes efter den sprogtest. 

 

Kritik af Sprogvurdering 3-6


De problematikker som Learnlab har fundet og som vækker undren er:

1. De mindste børn udsættes for unødig test i forhold til at finde de udsatte børn.
 

2. Man finder ikke alle børn, som potentielt kunne have brug for en "særlig" eller "fokuseret" indsats pga. ekstrapolering af scoren (anvendes når barnet møder spørgsmål, som barnet ikke svarer på). Ekstrapoleringen kan flytte børn fra en "særlig indsats" til "generel indsats".
 

3. Test-tidspunkt (barnets alder ved gennemførelse af testen) kan skubbe barnet fra en "særlig" eller "fokuseret indsats" til en "generel indsats". 
 

4. Man fastholder lavere forventninger til drenge end til piger. Dette ses ved, at drengene har langt færre svarkombinationer, der placerer dem i en indsatsgruppe.
 

5. Scoringen af "Bogstavkendskab" i hhv. børnehave og børnehaveklasse skaber en skævvridning i de forventninger, der er mellem børnehave og skole.


Ovenstående danner grundlag for LearnLabs beslutning om, at "Sprogvurdering 3-6" ikke  udbydes digitalt via LearnLab i den form, den har i dag. Vi anbefaler istedet at vurdere barnets sprogudvikling med Kompetencehjulets Sprogvurdering 0-6 år, der giver et mere nuanceret indblik i barnets sproglige kompetencer. Redskabet er ikke et testredskab, men et vurderingsredskab baseret på personalets observationer.  

Nedenstående er et eksempel på pkt. 2. hvor to børn med samme antal rigtige svar placeres i forskellige indsatser, fordi barnet "Peter" har ubesvarede spørgsmål (Klik på billedet for større visning).

 

 

Læs mere om de problematikker, som LearnLab fandt under kvalitetssikringen af ministeriets "Sprogvurdering 3-6". Vi har samlet kritikpunkterne i en e-bog "Finder vi de sprogligt udfordrede børn?". Udfyld formularen og få direkte adgang til e-bogen  

Se "Finder vi de sprogligt udfordrede børn"