DLD - Udviklingsmæssig sprogforstyrrelse

DLD "Developmental Language Disorder" er en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, der påvirker læsning, indlæring, venskaber og den følelsesmæssige udvikling. 7% svarende til ét ud af 14 børn har DLD.

 

DLD, der tidligere gik under betegnelsen SLI, lader til at være hyppigere end velkendte udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD, men sprogforstyrrelser hos børn går ofte under den pædagogiske radar, da kendskabet til DLD ikke er særlig udbredt i Danmark. 

 

DLD blev i 2019 anerkendt som en diagnose af WHO i lighed med allerede kendte diagnoser blandt børn. 

 

Kender du et barn med sproglige udfordringer?

Du har højst sandsynlig mødt et barn med DLD - måske uden at vide det, eller uden helt at kunne sætte ord på, hvordan barnet er anderledes. Børn med DLD bliver ofte misforstået; de er ofte svære at forstå, de har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt og mistolkes ofte som værende ”dårlig opdraget”, "vil-døve", uopmærksomme eller vældig stille.

 

Her er et eksempel fra en daginstitution, hvor nogle af de voksne sætter ord på, hvor svært Lina, der har DLD, egentlig har det:

”Lina er fire år, og hun har for eksempel svært ved at deltage i højtlæsning både derhjemme og i børnehaven. Hun mister simpelthen hurtigt interessen og søger væk - hen til at lave noget andet. Nogle af de voksne i børnehaven synes også, at det er svært at forstå, hvad Lina fortæller, at de helt prøver at undgå samtaler med Lina, fordi det kan være så svært at forså hende.” 

 

Linas forældre fortæller, at de har lagt mærke til, at Lina har svært ved at sige L-lyden, så hun kalder sig selv for "Jina" og siger også ”En jije jegomand” i stedet for en lille legomand.
 

Se flere tegn på DLD her.

 

DLD giver øget risiko for "udenforskab"

Anerkendt forskning viser, at den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD indebærer en markant forhøjet risiko for: 

vedvarende svært ved at læse, forstå og tale sproget 
manglende uddannelse 
arbejdsløshed og 
social isolation.

 

Tidlig opsporing gør en forskel

DLD kan ikke ”læres” væk. Men ulemperne kan mindskes gennem tidlig opsporing og målrettet sproglig støtte fra det pædagogiske personale allerede i vuggestue, dagpleje og børnehave. En sammenhængende overgang og tæt samarbejde med skole samt hjælp fra professionelle kan gøre en stor forskel for børn med DLD.

Vi kan hjælpe mennesker med sprogforstyrrelser, 
men i første omgang kræver det, at vi er opmærksomme på, at de findes.
 


Rikke Vang Christensen

 

Eneste redskab til systematisk opsporing af tegn på DLD 

I Danmark er Ph.d. Rikke Vang Christensen, lektor ved Københavns Universitet, anerkendt for sin forskning i børns sprogforstyrrelser. Rikke Vang Christensen indgår i et forløb, hvor danske dagtilbud ved brug af LearnLabs ”DLD Opsporings- og indsatsmodel” for 2-6 årige hjælpes til at blive opmærksomme på børns manglende sprogudvikling.

 

LearnLabs ”DLD Opsporings- og indsatsmodel” rummer 120 markører, der synliggør, om barnet viser tegn på DLD. 

 

En DLD profil kan først blive til, når et barns Sproglige, Personlige og Sociale udvikling vurderes i modulet Kompetencehjulet SPS. Barnets DLD profil er udtryk for personalets observationer af barnets udbytte af de pædagogiske indsatser i dagtilbuddets læringsmiljø. At lave en DLD profil kræver IKKE ekstra arbejde af det pædagogiske personale. Det er en digital proces - et særligt filter, hvor udvalgte spørgsmål, der vedrører tegn på sprogforstyrrelsen DLD, behandles og bliver til barnets DLD-profil.

 

DLD-profilen hjælper personalet og talepædagoger med hurtigt at spore sig ind på, hvor barnets aktuelle sproglige udfordringer er. Om de sproglige udfordringer vedrører barnets produktive sprog, receptive sprog eller tekniske sprogbrug - og hvordan de sproglige udfordringer i øvrigt viser sig ved barnets personlige og socialekompetencer? Og dermed hvordan en målrettet sproglig indsats kan tilrettelægges.

 

 

Opsporing af DLD med Kompetencehjulet

Vær blandt de første dagtilbud i Danmark, der sætter fokus på den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD og deltag i tidlig opsporing og indsats:

Få adgang til Kompetencehjulet SPS og identificer børnene med DLD i jeres dagtilbud
Få adgang til den særlige ”DLD Opsporings- og indsatsmodel”  
Få detaljeret indblik i barnets sprogudvikling og behov for sproglig indsats