DLD - Udviklingsmæssig sprogforstyrrelse

DLD "Developmental Language Disorder" er en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, der påvirker læsning, indlæring, venskaber og den følelsesmæssige udvikling. Syv procent svarende til 1 ud af 14 børn har DLD.

 

DLD, der tidligere gik under betegnelsen SLI (Specific Language Impairment), lader til at være hyppigere end velkendte udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD, men sprogforstyrrelser hos børn går tit under den pædagogiske radar, da kendskabet til DLD ikke er særlig udbredt. DLD blev i 2019 anerkendt som en diagnose af WHO i lighed med allerede kendte diagnoser blandt børn. 

 

LearnLabs vision er at udbrede kendskabet til sprogforstyrrelsen DLD, især i dagtilbudsområdet (både blandt pædagogisk personale og småbørnsforældre), da tidlig opsporing og indsats netop er så vigtigt for de børn, der lider af DLD.

 

Kender du et barn med sproglige udfordringer?

"En jije jegomand"
 

Du har højst sandsynlig mødt et barn med sprogforstyrrelsen DLD - måske uden at vide det, eller uden at kunne sætte præcise ord på, hvordan barnet er anderledes. Børn med DLD bliver ofte misforstået; de er ofte svære at forstå, de har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt og mistolkes ofte som værende uopmærksomme, ”dårlig opdraget”, "vil-døve" eller vældig stille.

 

Her er et eksempel fra en børnehave, hvor pædagogerne sætter ord på, hvor svært fireårige Lina, der har DLD, egentlig har det:

”Lina er fire år, og hun har for eksempel svært ved at deltage i højtlæsning både derhjemme og i børnehaven. Hun mister simpelthen hurtigt interessen og søger væk - hen til at lave noget andet. Nogle af de voksne i børnehaven synes også det er svært at forstå, hvad Lina fortæller, at de helt prøver at undgå samtaler med Lina, fordi det kan være så svært at forstå hende.” 

 

Linas forældre fortæller, at de har lagt mærke til, at Lina har svært ved at sige L-lyden, så hun kalder sig selv for "Jina" og siger også ”En jije jegomand” i stedet for en lille legomand.
 

Se flere tegn på DLD her.

 

DLD giver øget risiko for "udenforskab"

Anerkendt forskning viser, at den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD indebærer en markant forhøjet risiko for: 

vedvarende svært ved at læse, forstå og tale sproget 
manglende uddannelse 
arbejdsløshed og 
social isolation.

 

Tidlig opsporing gør en forskel

DLD kan ikke ”læres” væk. Men ulemperne kan mindskes gennem tidlig opsporing og målrettet sproglig støtte fra det pædagogiske personale allerede i vuggestue, dagpleje og børnehave. Sammenhængende overgange, tæt samarbejde med skole og hjælp fra professionelle gør en stor forskel for børn med DLD.

Vi kan hjælpe mennesker med sprogforstyrrelser, 
men i første omgang kræver det, at vi er opmærksomme på, at de findes.
 


Rikke Vang Christensen

 

Eneste redskab til systematisk opsporing af tegn på DLD 

I Danmark er Ph.d. Rikke Vang Christensen, lektor ved Københavns Universitet, anerkendt for sin forskning i børns sprogforstyrrelser. Rikke Vang Christensen indgår i et forløb, hvor danske dagtilbud ved brug af LearnLabs unikke ”DLD Opsporings- og indsatsmodel” for 2-6 årige hjælpes til at blive opmærksomme på børns manglende sprogudvikling.

 

LearnLabs ”DLD opsporings- og indsatsmodel” rummer 120 markører, der synliggør, om barnet viser tegn på sprogforstyrrelsen DLD. 

 

En DLD profil kan først blive til, når et barns Sproglige, Personlige og Sociale udvikling er vurderet i Kompetencehjulet - Tidlig opsporing. Barnets DLD profil er udtryk for personalets observationer af barnets udbytte af de pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddets læringsmiljø. At lave en DLD profil kræver IKKE ekstra arbejde af det pædagogiske personale. Det er en digital proces - et særligt filter, hvor udvalgte spørgsmål, der netop vedrører tegn på sprogforstyrrelsen DLD, behandles og bliver til barnets DLD-profil.

 

LearnLabs særlige opsporings- og indsatsmodel hjælper personale og talepædagoger med hurtigt at spore sig ind på, hvad barnets aktuelle sproglige udfordringer består i. Om de sproglige udfordringer vedrører barnets produktive eller receptive sprog eller tekniske sprogbrug - og hvordan de sproglige udfordringer i øvrigt viser sig ved barnets personlige og socialekompetencer? Og hvordan en målrettet indsats kan tilrettelægges for at hjælpe barnet bedst muligt.

 

 

Opsporing af DLD med Kompetencehjulet

Vær blandt de første dagtilbud i Danmark, der sætter fokus på den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD blandt børn med tidlig opsporing og indsats:

Få adgang til Kompetencehjulet og identificer børn med DLD i jeres dagtilbud (mindst 7% har DLD)
Få adgang til LearnLabs unikke ”DLD Opsporings- og indsatsmodel”  
Få detaljeret indblik i barnets sproglige udvikling og behov for sproglig indsats