Sproglig, social og personlig udvikling

Uanset hvor mange – eller få midler I har fået fra puljerne til at styrke kvaliteten i dagtilbud, så er tidlig indsats afgørende.

Der er en forskel på op til to år i børns sociale, sproglige og tidlige matematiske kompetencer allerede i 3-årsalderen og ved skolestart”.

 ”1.000-dages-program – en bedre start på livet”

”De første 1.000 dage – en bedre start på livet”

Når I møder børnene første gang, er de første 350 dage gået, og nogle af børnene er allerede måneder bagud i udvikling, så der er ingen tid at spilde.

Allerede få uger efter et barn er begyndt i vuggestue eller dagpleje, kan I synliggøre jeres observationer af barnets udvikling og nærmeste udviklingszone (nuzo) inden for: ”Kommunikation og Sprog”, ”Alsidig Personlig udvikling” og ”Social udvikling” med LearnLabs digitale pædagogiske observationsredskab ”SPS Kompetencehjulet”.

Her får I hjælp til at evaluere og følge op på effekten af jeres pædagogiske indsatser.

I får data, der viser jer, hvor barnets nærmeste udviklingszone er, så I ved - lige præcis - hvilke udfordringer / aktiviteter børnene har brug for, at I tilbyder dem.

Der er fire faktorer, der har betydning for, at børn som voksne får: en uddannelse, et arbejde, en familie og et godt socialt netværk.

Det er:

• et godt sprog
• en god tilknytning
• evnen til selvregulering og
• en god arbejdshukommelse

Det er det, ”SPS Kompetencehjulet” kan hjælpe jer med at holde fokus på.

Her er læreplanens to overordnede mål nemlig foldet ud i små observerbare tegn på læring fra 0 – 6 år, der beskriver, hvornår børn typisk udvikler hvad ifølge forskning og teori.