Skolebarometeret - Elev- & læringsplan
"Skolebarometeret" er elevens elevplan og læringsplan i ét digitalt, dynamisk dokument, og rummer alle læringsmål, straks ved oprettelse af eleven.

"Skolebarometeret" afdækker elevens nærmeste udviklingszone og sikrer at eleven får opgaver svarende til sit faglige niveau og mulighed for at opleve glæden ved faglig og personlig udvikling. Dermed får læreren mulighed for at følge og evaluere elevens progression og for at effektivisere sin forberedelse.

 
Løbende evaluering af eleverne

Eleverne har krav på lærerens vurdering af deres udbytte af undervisningen ved afslutningen af hvert forløb. I "Skolebarometeret" kan læreren digitalt registrere  sin smalede vurdering af hver elevs udbytte af undervisningen. Herefter er vurderingen synlig for både lærerteamet, eleverne og forældrene, der løbende kan følge med i elevens progression i alle fag.

Et helhedsorienteret billede af eleven

Når alle lærer bruger Skolebarometeret som evalueringsredskab, bliver elevens helhedsorienterede udvikling synlig for lærerteamet. Dette helhedsorienterede billede er med til at fremme forståelsen af elevens ressourcer og udfordringer, og kan bruges i tilrettelæggelsen af undervisningen for den enkelte elev.