Sammenligning og statistik

LearnLabs redskaber gør statistik til en naturlig del af den daglige praksis.

Der er statistik moduler til alle LearnLabs redskaber.

Dokumentation af status og progression 

Med dokumentation af status og progression er nøglen til analyse og vurdering af den aktuelle indsats rykket ud i dagtilbud og skoler. Denne ”hverdagsevidens” er udgangspunktet for pædagogers og læreres drøftelser af praksis. De får synliggjort, hvordan deres indsatser virker, og mulighed for at drøfte det med kolleger på et professionelt og veldokumenteret grundlag.

Lokale forsøgsprojekter – ”hverdagsevidens”

LearnLabs statistik moduler gør det let at gennemføre mindre forsøgsprojekter over en kortere periode. Med udgangspunkt i fx en børnegruppes sproglige status planlægges og gennemføres en målrettet indsats over to måneder. Efter forløbets afslutning vurderes børnegruppen igen. Ved sammenligning af status og progression - vurderingerne af børnene før og efter forløbet - fremgår det, om børnegruppen som helhed har fået et højkvalitetsløft – børnenes kompetenceløft er større end deres stigning i alder.

Herunder ses et eksempel på et enkelt barns kompetenceløft. Status og progression viser her et barns kompetenceløft i bl.a. sprog – de gule/grå søjler. Barnet er blevet to måneder ældre, men det ses, at barnet sproglig har flyttet sig betydeligt mere end to måneder. Her er der altså tale om en højkvalitetsindsats.  

Klik på billedet for at større visning