Konvertering

Alle LearnLab redskaber kan konverteres fra et redskab over i et andet. På den måde kan barnets profil følge med fra dagtilbud og op i skolen. Dvs. at alt den viden som er blevet samlet om barnet kan overleveres fra dagpleje til børnehave, og fra børnehave til skolen, hvor skolen kan arbejde videre med barnets oplysninger.