PUB Krop                        

PUB Krop giver danske dagtilbud sikkerhed for, at alle børn får mulighed for at udvikle og lære alle de motoriske færdigheder, der har afgørende betydning, når børnene starter i skole. PUB Krop er baseret på kendt litteratur, teori og forskning og rummer øvrige kendte motoriske vurderingsredskaber.

PUB Krop er et dynamisk pædagogisk redskab til løbende observation og registrering af barnets og børnegruppens motoriske udvikling, og er opdelt i fem kropslige temaer i alderen 0 – 6 år.

Med PUB Krop bliver arbejdet med børnenes motoriske udvikling en databaseret løbende proces, der altid har sit udgangspunkt i barnets og børnegruppens nærmeste udviklingszone. 

Nedenfor kan du se et eksempel på PUB Krop.