Persondata

I nedenstående kan du læse om, hvordan Learnlab behandler din institutions eller kommunes persondata.

 

Databehandleraftale

Når du indgår en licensaftale med LearnLab om brug af et eller flere af vores pædagogiske it-redskaber, modtager du samtidig en databehandleraftale fra os. Når databehandleraftalen er underskrevet, må vi begynde at behandle dine data.

En databehandleraftale er nødvendig fordi, at du i dit arbejde med Kompetencehjulet* registrerer oplysninger om institutionens / kommunens børn; fx navn, cpr-nummer og udvikling. Databehandleraftalen gælder indtil vores samarbejde ophører og helt frem til, at alle kommunens / institutionens data er slettet fra vores system.

 

Dataansvarlig og databehandler

I databehandleraftalen vil din kommune eller institution være ”dataansvarlig” og LearnLab er ”databehandler”.

 

Instrukser

Det er den ”dataansvarlige”, der definerer de instrukser, som LearnLab skal handle ud fra. Typiske instrukser for, hvornår vi må foretage en databehandling, er eksempelvis:

• I forbindelse med support, hvor det er nødvendigt at tilgå et specifikt barns data

• Undervisningssituationer

• Hjælp til at lave statistik

• Oprettelse af brugere

 

Ansvar

Som databehandler gør LearnLab sit ypperste for at sikre, at behandling af kommunens / dagtilbuddets data foretages sikkert og forsvarligt - både teknisk og menneskeligt. Vi har defineret og beskrevet alle procedurer for databehandling og følger løbende op på, at de efterleves og sikrer den høje datasikkerhed, vi tilstræber. 

Som dataansvarlig har din kommune / institution ansvaret for, at I har lovhjemmel til at behandle børnenes data. Det sker som regel enten via hjemmel i lovgivning eller via samtykke fra forældrene. Det er ligeledes den dataansvarlige, som har ansvaret for, at kommunens eller institutionens personale overholder de lokale fastsatte retningslinjer for sikker databehandling, fx håndtering af loginoplysninger, download af filer osv.

 

Overførsel til tredjeland

Personoplysninger overføres ikke til tredjeland.

 

Andet

Har du spørgsmål til fx opbevaring og sletning af data, ret til indsigt i data, tilbagetrækning af samtykke og klagemuligheder, bedes du rette henvendelse til den relevante forvaltningsenhed i kommunen.