Parat til skole
"Parat til Skole" er et redskab, som giver et nuanceret indblik i de kompetencer, pædagogen skal have fokus på frem til overgangen til skole.

Parat til skole samler det enkelte barn op og sikrer, at barnet får mulighed for at udvikle de kompetencer, som er nødvendig for at klare sig i skolen.
 
Parat til skole sikre let overlevering til børnehaveklassen, SFO og til 1. klasse.