Opsporing af DLD

Hos LearnLab er vi optaget af at udbrede kendskabet til den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse DLD i dagtilbudsområdet, da det netop er op mod skolestart og i overgangen til skole, vi kan gøre den største forskel med tidlig opsporing og sprogstimulering. 
 

Styrk videnskulturen i dagtilbud

I en nyere rapport fra Tænketanken DEA ”En stærk videnskultur styrker dagtilbuddene” (2018) konkluderes det:
 

”Viden når ikke ud i den pædagogiske praksis, og omsætning af viden sker ofte ikke automatisk ved at en pædagog bliver præsenteret for ny viden gennem oplæg eller artikler. Praksisfeltet oplever, at forskning på dagtilbudsområdet er svær at navigere i. Der er brug for oversættere og omsættere, som udvælger forskning og formidler resultater i et ikke-videnskabeligt sprog, for at understøtte vidensomsætning til praksis.”

”Der er et stort fokus på at producere, oversætte og formidle ny viden om 0-6 årsområdet. Men der mangler fokus på at omsætte viden, så det kommer i spil blandt børnene.”


Fokus på DLD i samarbejde med Københavns Universitet

LearnLabs vision er, at forskning om dagtilbud bliver synlig, omsættes og anvendes som fælles fagligt fundament (se LearnLabs visioner). Vi har med hele Kompetencehjulskonceptet fokus på at oversætte teori om børns udvikling og læring til pædagogisk personale.

I samarbejde med forsker Rikke Vang Christensen er omfattende teori om børns sproglige udvikling og DLD samlet, komprimeret og endeligt præsenteret i en form, så det pædagogiske personale let kan anvende ny viden i praksis – altså omsætte forskningen til levende pædagogisk praksis og bidrage til at opspore de børn med sproglige udfordringer og DLD.

Rikke Vang Christensen har lavet 3 videoer om DLD - se den første her:

 

Sammenhængen mellem DLD og Kompetencehjulet

Kompetencehjulet er det eneste redskab, der systematisk kan opspore børn med DLD. Her får du historien om sammenhængen mellem kompetencehjulet og DLD

 

Ethel Hansen er direktør i LearnLab og hjernen bag Kompetencehjulet. Som tidligere distriktskontorschef i Familie-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune og med en baggrund som lærer, er Ethel optaget af børns læring og udvikling. Inspireret af ”Den pædagogiske læreplan” opstår idéen om at samle og oversætte forskning og teori om børns udvikling og læring og gøre den omsættelig for det pædagogiske personale i dagtilbudsområdet. Et projekt med titlen ”Nye briller i det pædagogiske arbejde” resulterer i 2007, i en beskrivelse af børns udvikling fra 0-6 år i alle læreplanens temaer, nu kendt som ”Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse”. Her er små beskrivelser af tegn på børns læring og udvikling dokumenteret med forskning, teori og små videoer, der synliggør forskning og teori i virkeligheden og er suppleret med idéer til virkningsfulde lege, aktiviteter og metoder.

 

Ninna Klarlund Kramer er pædagog og sprogvejleder i daginstitutionen "Ved Åen" i Kolding Kommune, der siden 2010 anvendt Kompetencehjulet i dagtilbudsområdet. Ninna Kramer afsluttede i januar 2021 uddannelsen som logopæd. Det er i forbindelse med dette studie, at Ninna opdager, at der er sammenfald mellem tegnene på, at et barn kan have den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD og indikatorerne på manglende sproglig udvikling, som hun så i vurderinger med Kompetencehjulet. I 2017 kontakter Ninna LearnLab og fortæller om sine iagttagelser. Dette bliver startskuddet for LearnLabs projekt om DLD.

 

Rikke Vang Christensen er ph.d. og lektor ved Københavns Universitet og én af de ganske få i Danmark, som forsker i udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD). Halvandet års samarbejde mellem Rikke Vang Christensen og LearnLab resulterer i, at Rikke Vang Christensen i tre faglige videoer har komprimeret og oversat sin omfattende viden om DLD – fra både nationale og internationale forskning, så den let kan omsættes i pædagogisk praksis:

 

1: Hvad er sprogforstyrrelser?

2: Identifikation og karakteristik af sprogforstyrrelser

3: Sprogforstyrrelser – mulige indsatser

 

 

DLD Opsporings- og indsatsmodel 

Efter måneders gennemgang af forskning, artikler m.m. om DLD er LearnLab klar med "DLD Opsporings- og indsatsmodel" med 120 indikatorer på DLD, der er baseret på Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse. Modellen er udviklet til dagtilbudsområdet og kan anvendes til vurdering af 2-6 årige børn med manglende sprogudvikling / mistanke om sprogforstyrrelse.