Om LearnLab

Hvem er LearnLab? 

LearnLab – tidligere Legetek.dk – blev grundlagt i 2006 af Ethel Hansen, der er direktør i selskabet. Ethel Hansen har en mangeårig erfaring som lærer og forvaltningschef i Aalborg Kommune.

LearnLab tilbyder pædagogiske IT-redskaber til dagtilbud og skole og desuden IT-baserede redskaber til organisationsudvikling. 

Visioner 

I LearnLab er vi optaget af at:


• børn får de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære straks fra fødslen og bliver så dygtige de kan 


• forskning om dagtilbud bliver synlig og omsættes og anvendes som et fælles fagligt professionelt fundament 


• at udfordrede børn opspores tidligt og får den tidlige indsats, der er afgørende for barnets udvikling


• bidrage til, at ledelse i dagtilbudsområdet og i folkeskolen bliver målrettet og synlig 


• effektivisere adgang til viden og gøre det let at følge op på medarbejderes udvikling og kompetenceniveau

Derfor har vi udviklet ”Kompetencehjulskonceptet”, som gør det til en spændende lokal proces i vuggestuer, dagpleje og børnehaver at arbejde med det vigtigste af alt: at børn udfordres på deres potentiale, så de har livschancerne i behold, når de starter i skole.

Baggrund? 

LearnLab (Legetek.dk) blev til i 2006 på baggrund af et projekt ”Nye briller i det pædagogiske arbejder” støttet af Social- Indenrigsministeriet (daværende Familie- og Forbrugerstyrelsen) med 4,8 mio. kr. Projektet startede i 2006 og blev succesfuldt afsluttet i efterår 2009 med tre præsentationer af projektets resultat "Kompetencehjulet" i: Aalborg, Odense og København.
 

Nyere anerkendt forskning og teori om børns udvikling fra 0 - 6 år bliver i projektet samlet i Kompetencehjulet - i en helhedsorienteret udviklingsbeskrivelse – i samarbejde med bl.a. UCN (University College Nordjylland).

Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse har siden projektets afslutning været udgangspunkt for målrettet arbejde med børns udvikling og læring i dagtilbud i mange danske kommuner.

Inden for de seneste år har LearnLab udvidet produktsortimentet med adskillige redskaber til både forældre, dagtilbud, skole og organisationsudvikling.

LearnLab tilbyder nu også digitalisering af institutioners, kommuners og virksomheders papirbaserede løsninger.  

Læs om det teoretiske grundlag som LearnLabs egne redskaber bygger på her!