Nyheder om LearnLab

Oktober 2016: 
"Vælkoma"

Vi er rigtig stolte af, at Kompetencehjulet nu også skal bruges i børnehaver på Færøerne.

Vi ser frem til et godt og spændende samarbejde med endnu et Nordisk land.

 

 


September 2016: 
"Gruppehandleplan"

Vi er netop blevet færdige med vores udvidelse af "Gruppebesvarelsen" . Som noget nyt kan vores brugere nu se frem til en gruppehandleplan, som udfyldes for hele den børnegruppe, som man har svaret på.

Det betyder, at det er blevet langt nemmere at tilrettelægge et læringsforløb for hele gruppen med udgangspunkt i gruppens kompetenceprofil og hvor udviklingen af det enkelt barns nærmeste udviklingszone kommer i spil. 

 

 


August 2016: 
"Kan et kompetencehjul vise børns trivsel...?"

Fornylig fik vi en henvendelse fra en af vores store kommunale kunder, som gerne vil vide om de Kompetencehjul, de laver flere gange årligt, kunne fortælle noget om børnenes trivsel. De bruger på nuværende tidspunkt også tid på at udfylde Trivselsmålinger på alle deres børn. 

Vi gik derfor i gang med at sammenholde de spørgsmål, som findes i Trivselsmåling, med de spørgsmål vi har i Kompetencehjulet.

Resultatet heraf er blevet, at vi nu kan lancerer et "Trivselbarometer". Trivselsbarometeret svarer til en trivselmåling, men kan generes på baggrund af de data, som ligger i det enkelte barns Kompetencehjul. Dermed kan brugerne af Kompetencehjulet, slippe for også af udfylde Trivselsmålinger.

 

 


Juli 2016: 
"Alt udsolgt...."

I Nibe er vi i disse dage velsignet med Nibe Festival, hvor 27.000 glade gæster indtager byen og spreder liv og glade dage. Nibe festivalen er så heldige, at de melder flere dage med "Alt udsolgt".

Hos LearnLab spreder glæden sig også, for vi kan se, at vi får en forrygende travl sensommer og efterår.

September er allerede fuldt booket med undervisning og præsentationer. Så vi glæder os til at vende tilbage efter sommeferien og komme igang med forberedelserne til arrangementerne med nye, gamle og kommende kunder.

 


Juni 2016: 
LearnLab giver skolerne gratis adgang til Skolebarometeret

På skoleområdet raser debatten for tiden om hvor mange læringsmål, der skal være i folkeskolen. Samtidig har KL og Undervisnings-
ministeriet gang i et projekt, der over det næste år, skal afdække bl.a. hvordan og hvad det giver mening at måle på.

Hos LearnLab er vi begejstrede for den detaljeringsgrad, der er i læringsmålene”. Derfor har vi besluttet – gratis – at stille ”Skolebarometeret” til rådighed for alle skoler. Skolebarometeret indeholder bl.a. en elev- og læringsplan, hvor lærere og pædagoger løbende registrerer elevernes udbytte af hvert eneste undervisningsforløb, helt i tråd med ånden i folkeskoleforliget.  

 


Maj 2016: 
LearnLab præsenterer ny mulighed for metodefrihed i praksis

En nyere dansk kortlægning af hvilke redskaber, der benyttes i danske kommuner til kortlægning af børns kompetencer, har vist, at mange kommuner bruger et stort antal forskellige redskaber. Nogen kommuner oplyser, at de ingen redskaber bruger, mens andre bruger helt op til 16 forskellige redskaber. 

Gennem vores kontakt med kommunerne i årenes løb, har vi erfaret, at nogle kommuner ønsker at dagtilbudsområdet ensrettets, så de kun bruger ét redskab i praksis, mens andre vil lade det være op til den enkelte børnehave, hvilket redskab de vil bruge.

Vi har også erfaret, at nogle kommuner ønsker nuancerede redskaber til kortlægning på børnenes kompetencer, mens andre vil have redskaber, som giver et mere overordnet billede.

Med vores 5 nuværende redskaber til Dagtilbudsområdet og 2 mere på vej (Kompetencehjulet MINI og Dagtilbudsbarometeret), kan vi tilbyde de kommuner, som ikke ønsker ensretning af deres dagtilbud i forhold til valg af metode, muligheden for frit at vælge mellem alle de redskaber vi har. Fordelen ved dette er, at alt data samles èt sted, i stedet for hos flere leverandører eller kun i papirformat. Dvs. at der kan trækkes statistik på data og viden kan videregives digitalt mellem dagtilbud, selvom de ikke bruger samme metode.


April 2016: 
Kompetencehjulet rykker på landet i Aalborg kommune

LearnLab er stolte over, at Landsbyordningerne i Aalborg Kommune har valgt Kompetencehjulet som deres pædagogiske IT-redskab. 


Marts 2016: 
Udannelses samarbejde med Act2learn i Aalborg

Det er med store forventninger, at vi indgår samarbejde med Act2learn. Vi skal sammen med Act2learn skabe et stærkt fagligt samarbejde til gavn for brugere af kompetencehjulet og som i den forbindelse har brug for faglig opkvalificering/kompetenceudvikling. Samarbejdet vil endvidere omfatte udvikling og udbydelse af kurser og temadage.


Februar 2016: 
Samarbejde med UCN - Evaluering af kvalitet i dagtilbud

"Hvad er høj kvalitet i dagtilbudspædagogik og hvilken effekt har det for alle børns udbytte?" LearnLab er stolte af at Kompetencehjulet indgår som en del af projektet "Evaluering af kvalitet i dagtilbud", som UCN kører i samarbejde med Vesthimmerland-, Viborg- og Hjørring Kommune.
Se projektbeskrivelse her!


Januar 2016: 
Børne- og Unge Topmødet i Aalborg

D. 19. og 20. januar deltog vi på Børne- og unge Topmødet i Aalborg. Det var et par spændende dage, hvor vi bl.a fik mange nye kontakter. Derudover fik vores direktør Ethel Hansen en god snak med Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V), som besøgte vores stand.