Kompetencehjulet SMART

Systematisering og evaluering af faglige observationer 

"Kompetencehjulet" er et professionelt fagligt redskab til det pædagogiske arbejde generelt, arbejdet med læreplaner, dokumentation og tværfagligt samarbejde og overgange.

Kompetencehjulet giver mulighed for at pædagogen kan systematisere sine observationer af barnets kompetencer i hverdagen i dagtilbuddet.

Ved besvarelse af udsagn om barnets kompetencer inden for læreplanens seks temaer får man - et øjebliksbillede - af barnets udviklingen, som den opleves i dagtilbuddet. 

Kompetenceprofilen er altså ikke et resultat af en test, men er et øjebliksbillede af, hvordan professionelle tæt på barnet oplever barnets kompetencer.

Den grafiske visning gør det let at få et overblik over barnets kompetencer.

Kompetenceprofil + handleplan/ status = pædagogisk indsats


På baggrund af kompetenceprofilen vurderer de professionelle i dagtilbuddet, om profilen giver anledning til iværksættelse af en fokuseret eller særlig indsats. Er det tilfældet, giver Kompetencehjulets handleplan mulighed for let at lave en struktureret plan for at understøtte barnets læring fremadrettet.

Kompetencehjulet indeholder også et modul til "Indstilling og status", der ligesom handleplansmodulet er et effektivt og tidsbesparende redskab. 

Kompetenceprofiler til tværfagligt samarbejde og gode overgange 


Barnets kompetenceprofil er omdrejningspunktet i det tværfagligt samarbejde, hvor der er behov for det. Ved overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole/SFO, giver kompetenceprofilerne mulighed for at videregiver vurderinger af barnets ressourcer og udfordringer. Oplysninger, der bidrager til forståelse af barnets ressourcer, og til situationer, hvor et barn måske netop optræder utrygt/ked af det ved særlige udfordringer.