Mere om DLD sprogforstyrrelser

Cirka 7% af en årgang er påvirket af DLD svarende til cirka 4200 børn på hver eneste årgang. Disse børn kan hjælpes til et bedre liv, men det kræver i første omgang, vi ved, at de findes.
 

Det er nødvendigt, at DLD tages alvorligt, da det øger risikoen for manglende uddannelse, arbejdsløshed og social isolation. DLD har ikke blot alvorlige menneskelige konsekvenser, men også samfundsøkonomiske omkostninger. At ende i ”udenforskabet” har en pris. Faktisk kr. 72,3 milliarder for hver eneste årgang, siger Skandia-modellen, og der er stort potentiale med tidlig opsporing og forebyggende indsatser. Se kortfilm om udenforskabets pris.

 

"Et godt sprog" er nøglen til et godt liv, og det giver mening at udbrede kendskabet til DLD generelt, og især i dagtilbudsområdet, da danske børn tilbringer typisk 8.500 timer i dagtilbud, inden barnet starter i skole. 

 

Årsager til DLD

Der er ikke én sikker forklaring på, hvorfor nogle børn har så svært ved at tilegne sig sproget, men der er nogle iboende faktorer som gør det vanskeligt. Genetik spiller en rolle - ofte har én eller flere i barnets familie problemer med det skrevne eller talte sprog. Evnen til lydbearbejdning spiller også en rolle, og derfor har børn med DLD behov for at få det sproglige input på en anden måde, hvilket der skal tages højde for i sprogindsatsen.

 

Tre ting, du bør at vide om DLD:

1.DLD er, når et barn eller en voksen har vanskeligt ved at tale og/eller forstå sproget
2.DLD er et skjult handicap, der påvirker cirka 1 ud af 14 børn, som påvirker læsning, indlæring, venskaber og den følelsesmæssige udvikling.
3.Hjælp fra professionelle, heriblandt logopæder, lærer og pædagoger, kan gøre en stor forskel.
 Kilde: Fakta om DLD, Radld.org

Kend tegnene på DLD

Måske dukker et bestemt barn op på din nethinde, når du ser tegnene på DLD?

1-2 år

senere ordforståelse
sen og begrænset ordproduktion og
ingen to-ords ytringer (man kan samlet set kalde det ”Late talkers” eller ”Sene sprogstartere”. International forskning viser dog, at kun 25% af ”Late talkers” senere falder ind under betegnelsen DLD).

 

2-3 år

sen opstart og begrænset brug af to-ordsætninger
senere/mangelfuld forståelse af instruktioner
bruger ikke, eller har meget begrænset brug af, negationer (dvs. ”Ikke”-sætninger)

 

3-4 år

udtrykker sig mindre og mindre forståeligt end andre i længere sætninger
kan i mindre grad følge instruktioner og fortællinger
har mindre grad af fortællen og mindre evne til at fortælle
mangler/mindre afprøvning af grammatik.

 

 

4-5 år

mindre detaljerede svar
mindre fortællen en historie/genfortælle med en vis sammenhæng
stadig mindre og mangelfuld brug af grammatik
manglende overgøren af datids-mønstret ”-ede” (overgøren som ”løbede” er positiv, da det viser, at barnet har fanget, at der er et system)
Udelader ord og bruger omvendt ordstillinger i længere sætninger
 

 

5-6 år

udtrykker sig mindre i mere komplekse sætninger med flere led
mindre fortællen egne fortællinger
ukorrekt brug af grammatiske endelser
manglende/mindre overgøren af datidsmønstret ”-ede” (Overgøren som ”løbede” er positiv, da det viser, at de har fanget og kan bruge at der er et system)
udelader ord og bruger omvendt ordstillinger i længere sætninger. (Baseret på (Olsen (13) og Christensen (18ab))

 

Kilde: LearnLab "Opsporing af DLD Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser hos børn i dagtilbud" 2019

Ord er vigtige!

Rikke Vang Christensen, lektor ved København Universitet, ph.d. og cand.mag. i audiologopædi, har skrevet en meget informativ artikel om sprogforstyrrelser, der blev bragt i TALE-HØRE-NYT marts 2018.

Bliv klogere på sprogforstyrrelser hos børn, og hvorfor sproget er så vigtigt i forhold til at kunne klare sig i sociale og uddannelsesmæssige sammenhænge. Læs artiklen ”Børn med (udviklingsmæssige) sprogforstyrrelser – ord er vigtige” , hvor Rikke også beskriver de sproglige symptomer på udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, og hvordan børn med DLD kan hjælpes til et bedre liv med individualiseret sproglig intervention.

 

Meget mere om DLD 

På hjemmesiden radld.org findes en stor mængde mere viden relateret til DLD. Siden koordineres af fagfolk fra Australien, Canada, Kina, Storbritannien og USA, der har det til fælles, at de ønsker at øge bevidstheden om Developmental Language Disorder (DLD).

 

 

Her kan du læse mere om årsager til DLD, hyppighed, arvelighed, tilknyttede vanskeligheder, diagnosticering og hvilke konsekvenser DLD kan medføre, hvis man ikke sætter ind tidligt og støtter barnets udvikling og derved mindsker de sociale og personlige omkostninger, som DLD kan medføre. 

 

 

Se flere fakta om DLD her!