Mål og værdier
Med et "Mål og værdier" barometer bliver den enkelte skole eller kommunes overordnede mål og værdier digitaliseret.

Vi lægger jeres mål og værdier ind, så der kan evalueres, vurderes, justeres og følges op på omsætningen i den daglige praksis. Dermed sikres at værdierne udgør det fælles fundament, de er tænkt som.