Licenser

 

Kompetencehjulet er Danmarks største digitale koncept udviklet til dagtilbudsområdet 0-6 år. Køb adgang til hele konceptet i dag og få glæde af alle fordelene - eller start med et enkelt modul og udvid efter behov.


Fordelen ved at arbejde med hele Kompetencehjulskonceptet og LearnLabs redskab til 'Selvevaluering af det pædagogiske grundlag' er, at I arbejder dynamisk med alle seks lærerplanstemaer og det pædagogiske grundlag helt i tråd med dagtilbudslovens krav om at arbejde datadrevet med "Den styrkede pædagogiske læreplan". 

 

I har hele tiden "friske data", der detaljeret dokumenterer børnenes udbytte af det pædagogiske læremiljø. Kompetencehjulet viser nuanceret, hvad børnene har udviklet og lært – og hvad de er parate til at udvikle (nærmeste udviklingszone). Det bliver lettere for personalet at planlægge den pædagogiske praksis og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

 

Med ubegrænset adgang til Danmark største vidensportal om børns læring og udvikling, inkl. stort didaktisk bibliotek med pædagogiske aktiviteter og lege, får I et komplet redskab og et fælles fagligt fundament til at styrke kvaliteten i dagtilbuddet. 

 

 

Køb adgang til hele Kompetencehjulet eller sammensæt moduler efter behov.