Statistikservice til Kompetencehjulet

Tid er en mangelvare – også i danske dagtilbud. Vi ved, at du som dagtilbudsleder er opmærksom på, at der ikke går unødig tid fra børnene. Du har også ansvar for, at de data, I registrerer om børnenes udbytte af læringsmiljøet, bearbejdes og sættes i spil i den daglige praksis. At I systematisk følger op på, hvordan I – med udgangspunkt i data fra Kompetencehjulet – kan tilrettelægge et godt læringsmiljø, hvor I giver børnene mulighed for at udvikle og lære det, som I netop har vurderet, de er parate til. Og at du som leder går forrest i forhold til at skabe en god evalueringskultur, præcis som Dagtilbudsloven foreskriver.
 

Brug tiden dér, hvor du kan gøre den største forskel

Er statistik ikke din stærke side, så benyt dig af vores statistikservice. Vi hjælper dig trygt og godt i gang med at trække og bruge dine data. Direktør i LearnLab, Ethel Hansen, har mange års erfaring med statistik og databehandling inden for bl.a. børn- og ungeområdet. Ethel tilbyder at trække dine data og (i en videooptagelse) gennemgå dine data fra Kompetencehjulet ved at beskrive og kommentere på, hvad dine data og grafer viser om børnenes kompetencer og udbytte af læringsmiljøet i dit daginstitution. Det kan fx være:

  
  • Hvor har børnene størst / mindst udbytte af jeres læringsmiljø?

  • Hvad bør I fokusere på i planlægningen af det pædagogiske arbejde i den kommende tid?

  • Er der børn, der sakker langt bagud?

  • Skal der iværksættes støtte eller indsats til de udfordrede børn?

  • Hvor godt understøtter jeres læringsmiljø den sproglige udvikling hos alle børn?

  • Er der forskel på drengene vs. pigernes udbytte af læringsmiljøet?

  • Er der forskel fra stue til stue osv. osv.

 

Sikker levering og opbevaring af dine data

Når du vælger at benytte Statistik-service til Kompetencehjulet, samler og leverer vi dine data og videooptagelse i vores Filarkiv løsning, hvor data opbevares sikkert. Du kan nu arbejde videre med dine data: Fx gennemgå børnenes udvikling enkeltvis og følge op på, om de udfordrede børn får relevant støtte og udfordringer, beslutte hvad I vil have særligt fokus på i pædagogiske aktiviteter i den kommende tid osv. Du kan også få data og grafer leveret i færdig form, så de er klar til at føre direkte ind i relevante rapporter, fx i den ”Styrkede pædagogiske læreplan” eller Tilsynsdokument.
 

Bliv klogere på data og statistik

Du kan efterfølgende bruge videooptagelsen som guide til, hvordan du kan trække data fx for de enkelte stuer/grupper, årgange (fx kommende skolebørn), for institutionen som helhed og for grupper, som du selv definerer.
 

Som de eneste i Danmark

Kan LearnLab hjælpe jer med data, så I kan identificere de børn, som udviser tegn på den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD, som ny forskning viser, at 7% af alle børn har, hvilket svarer til 1 ud af 14 børn. Læs mere om DLD her.
 

Grafer og data til læreplan og tilsyn

Vi kan tilbyde at levere letlæselige grafer og statistik-materiale lige til at sætte ind i fx jeres ”Styrkede pædagogiske læreplan” eller Tilsynsrapport.
 

Tilpassede løsninger

Har I særlige ønsker til data, så kontakt os – vi har stor erfaring med at tilpasse og skræddersy løsninger individuelt efter behov.
 

Pris

Statistikservice med gennemgang v/ Ethel Hansen
Inkl. v​​​​​ideooptagelse med data

  
  • 30 minutter kr. 550,- ex. moms
  • 60 minutter kr. 950,- ex. moms