Kompetencehjulet SMART

Vi har gennem meget lang tid haft forespørgsler på Kompetencehjulet i en mindre tidskrævende udgave.

Det bliver nu muligt med "Kompetencehjulet SMART", uden vi er gået på kompromis med kvaliteten. 

Fokusmål
I Kompetencehjulet "SMART" har vi indført "Fokusmål", som samler en række mål (som i SMART kaldes delmål), som brugeren kan undlade at besvare. Har brugeren et behov for at se eller besvare mere nuanceret, kan delmålene åbnes og det vil være muligt at læse eller besvare dem. 
Indførelsen af "Fokusmål" medfører, at der sker en væsentlig reduktion i antallet af spørgsmål, som skal besvares.

Automatisk nedsættelse af alder
Vi har indført automatisk nedsættelse af alder i "SMART". Det betyder, at systemet vurderer, om de afgivne svar, giver anledning til at alder bør sættes ned. Nedsættelsen sker helt automatisk. Det betyder også, at man ikke længere skal starte et alderstrin under barnets alder, når man påbegynder besvarelsen, hvilket også skaber en reduktion i antallet af spørgsmål, der skal besvares, da man "sparer" et helt års spørgsmål.

SMART og gruppebesvarelse
Som noget nyt, dannes der en visning af gruppens profil imens man udfylder gruppebesvarelsen, fuldstændig som det sker i dag i besvarelsen af et enkelt barn. Det er derfor ikke længere nødvendigt, at bruge statistik-modulet, for at få vist gruppens profil! Via mus-over på gruppeprofilen kan man se "mini-statistik", som viser det enkelte barns bidrag til gruppens profil både på kompetenceniveau og temaniveau. Man kan således hurtigt danne sig et overblik over barnets aktuelle alder og aktuelle udviklingsalder.

 

Færre "klik" 
I Kompetencehjulet "SMART" har vi i "enkelt-barns" besvarelsen indført "Dobbelt klik" på svar, så du kommer hurtigere gennem besvarelsen.
Derudover har vi i gruppebesvarelsen gjort det muligt, at vælge alle børn i gruppen og give dem samme svar med et klik.

Intet spildt arbejde!
De nuværende Kompetencehjul kan uden problemer konverteres over i SMART. SMART kan også konverters over i et almindeligt Kompetencehjul, hvis man ønsker det. Så der er intet spildt arbejde, ved at bruge SMART. 

 

Jeg er interesseret i "Kompetencehjulet SMART" - send mig flere informationer: