HPA 
Måling af børns sociale og læringsmæssige kompetencer

"HPA" er et FKO-redskab. Vi har digitaliseret redskabet, så de data man samler om det enkelte barns udvikling opbevares digitalt, kan deles og arbejdes videre med. 

HPA-redskabet belyser børnegruppens personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. Hermed kan redskabet anvendes til en systematisk dokumentation af dagtilbuddets kvalitet i forhold til at understøtte den aktuelle børnegruppes trivsel, udvikling og læring. HPA belyser børnegruppens udvikling indenfor Personlige kompetencer, Sociale Kompetencer, Kognitive/læringsmæssige kompetencer.

HPA bruges til at vurdere om alle børn trives og udvikler sig i dagtilbud uafhængigt af deres baggrund og livsomstændigheder.


 
Klik for større billede
HPA er ikke aldersspecifik, men er først egnet fra 4 år. Redskabet består af 62 spørgsmål som kommer fra SDQ og andre internationale redskaber.