Handleplan og Ansøgning om støtte

Vi har gjort det nemt for dig

Til alle LearnLabs pædagogiske digitale redskaber findes der "Handleplan" og "Ansøgning om støtte". Alle vores redskaber giver mulighed for, at I nemt kan tilføje mål, som I vil arbejde med, til Handleplanen.


Handleplan

I handleplanen kan du beskrive den indsats, der skal iværksættes i forhold til at arbejde med målene. LearnLabs handleplan er inspireret af SMTTE-modellen. Vi kan til enhver tid tilpasse vores standard-handleplan, så den passer præcis til den måde, I arbejder på.


Ansøgning om støtte

Ansøgning om støtte har tidligere været en omfattende opgave, der har krævet en række iagttagelser og tidskrævende beskrivelser. Med udgangspunkt i barnets kompetenceprofil fra Kompetencehjulet eller Parat til Skole, har visitationsteamet adgang til størstedelen af de oplysninger, der skal til for at behandle en ansøgning om støtte. Institutionen kan - med henvisning til barnets kompetenceprofil - opsummere observationer og vurderinger af barnets støttebehov og dele den sikkert med relevante samarbejdspartnere, eksempelvis PPR, ergoterapeut, logopæd m.fl.


Benyt vores handleplan - eller brug din egen 

I kan vælge at bruge vores standardmoduler eller få udviklet jeres egen specialtilpassede handleplan og ansøgning om støtte, der kan anvendes sammen med LearnLabs øvrige redskaber.