Gruppehandleplan

Efter en gruppebesvarelse kan man på baggrund af gruppens besvarelseprofil lave en gruppehandleplan. Via gruppeoversigten og statistikmodulet er det let at få overblik over hvilke områder der skal arbejdes med. 

 

Gruppehandleplanen sætter fokus på de temaer, som børnegruppen ikke ser ud til at være blevet udfordret på. Handleplanen sikrer, at børnegruppen eller dele af børnegruppen tilbydes aktiviteter, som de pædagogiske medarbejdere forventer vil støtte deres udvikling og læring. Ovenfor ser du en gruppes progression efter 7 måneders målrettet arbejde efter Kompetencehjulets læringsmål. I flere tilfælde er gruppens kompetencetilvækst mere end 7 måneder - så taler man om ”Høj kvalitet” i indsatsen.

 

Aktionslæring med udgangspunkt i børnenes NUZO
For små grupper af særligt udfordrede børn, giver gruppehandleplanens afdækning af børnenes individuelle nærmeste udviklingszone mulighed for at planlægge små forløb i en gruppehandleplan. Når de kortvarige forløb er gennemført, evalueres gruppens udbytte af aktiviteterne. En målrettet statistik for de områder, der er arbejdet med, visualiserer børnegruppens og børnenes individuelle udbytte af de planlagte og gennemførte aktiviteter. Det betyder, at der løbende sker en vurdering af den pædagogiske indsats – har den virket efter hensigten, eller skal der nytænkning til.