Gruppebesvarelse
Alle LearnLab´s redskaber giver mulighed for at effektivisere arbejdet med at udfylde besvarelser på alle børn.

Vi har udviklet "Gruppebesvarelse", som giver mulighed for at svare på op til 25 børn på samme tid. Selv om man svare på en gruppe af børn på en gang, får hvert enkelt barn stadig sin egen besvarelse.

Gruppebesvarelsen er en dynamisk funktion, som giver mulighed for at:

    - vælge børn fra og til i gruppebesvarelse,

    - tilføje eksisterende besvarelser eller

    - fjerne et barn fra gruppen og arbejde videre med det udenfor gruppebesvarelsen.

Gruppebesvarelsen effektiviserer altså arbejdet med besvarelse, uanset hvilket redskab man arbejder med, - og bidrager til at man sparer tid.

Som supplement til gruppebesvarelsen, har vi udviklet en "Gruppehandleplan", som gør det let, at lave en handleplan for hele gruppen - læs mere her!