Gratis redskaber

LearnLab tilbyder to gratis redskaber til alle danske dagtilbud, - PUB Sprog og PUB Krop. Begge redskaber er delelementer fra vores redskab Pædagogisk udviklingsbarometer, som i helhed udgør: Personlige kompetencer, Krop, Sprog, Natur, Kultur og sociale kompetencer. Pædagogiske udviklingsbarometer kan sidestilles med Kompetencehjulet, men adskiller sig grafisk fra hinanden.

 

Se video om hvordan PUB Sprog fungerer og bruges i den pædagogiske praksis eller læs mere om PUB Sprog i vores to foldere:

 
Se video om PUB Sprog

Det er helt gratis og uforpligtigende at bruge de to redskaber - Læs mere her!

 

Gratis er Gratis!
Du får adgang til et fuldt funktionelt redskab (enten Sprog eller Krop), med følgende funktioner:

- adgang til 163 læringsmål om børns sproglige udvikling fra 0-6 år
- adgang til uddybende viden om det enkelte læringsmål
- oprette besvarelser
- oprette besvarelser af mange børn (Gruppebesvarelse)
- data til aktionslæringsforløb
- sammenligne og dokumentere progression (Statistik)
- oprette stuer
- oprette flere brugere (kollegaer, medarbejdere og børn - 30 i alt)
- oprette forældre adgang
- vejledninger i teknisk brug
- telefonisk support på hverdage i åbningstiden

Efterfølgende kan du købe adgang til supplerende viden og funktioner, ekstra redskaber fx. Personlige kompetencer, Sociale kompetencer osv., Handleplan, Statusplan m.m. 

 
PUB Sprog                        

PUB Sprog giver danske dagtilbud sikkerhed for, at alle børn får mulighed for at udvikle og lære alle de sproglige færdigheder, der har afgørende betydning, når børnene starter i skole. PUB Sprog er baseret på  forskning og teori om børns sproglige udvikling og rummer derfor øvrige kendte sproglige vurderings- og testredskaber. 

PUB Sprog er et dynamisk pædagogisk redskab til løbende observation og registrering af barnets og børnegruppens sproglige udvikling, og er opdelt i seks sproglige temaer i alderen 0 – 6 år. 

Med PUB Sprog bliver sprogarbejdet en databaseret løbende proces, der altid har sit udgangspunkt i barnets og børnegruppens nærmeste sproglig udviklingszone. 

Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan PUB sprog vises.

PUB Krop                        

PUB Krop giver danske dagtilbud sikkerhed for, at alle børn får mulighed for at udvikle og lære alle de motoriske færdigheder, der har afgørende betydning, når børnene starter i skole.

PUB Krop er baseret på kendt litteratur, teori og forskning og rummer øvrige kendte motoriske vurderingsredskaber. PUB Krop er et dynamisk pædagogisk redskab til løbende observation og registrering af barnets og børnegruppens motoriske udvikling, og er opdelt i fem kropslige temaer i alderen 0 – 6 år.

Med PUB Krop bliver arbejdet med børnenes motoriske udvikling en databaseret løbende proces, der altid har sit udgangspunkt i barnets og børnegruppens nærmeste udviklingszone.

Nedenfor kan du se et eksempel på PUB Krop.