Forskning og viden
LearnLab´s egne redskaber adskiller sig fra andre redskaber, da alle spørgsmål i redskaberne er underbygget med nyeste og anerkendte teori og forskning. Vi tilpasser løbende redskaberne, så de er justeret i forhold til hvad forskningen viser.

I 2015 har vi bl.a implementeret resultater fra ECCERS og undersøgelser fra SDU. Denne implementering forsætter i 2016.

Fra tanker i forskning - til virkelighed i praksis

I de sidste år har dansk og udenlandsk forskningen vist at der findes områder, der skal være fokus på i dagtilbud, for at børn kan udvikle sig optimalt:

    en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion

    - Målrettet forældresamarbejde

    - En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitet

    - Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer

Alle LearnLab´s redskaber kan bidrage til at ovenstående punkter bliver omsat fra tanke til virkelighed.

Udover at vi implementere viden og forskning i vores redskaber, begyndte vi i 2015 at udgive artikler som samler op på tendenserne indenfor forskningen, som udsendes til vores brugere og øvrige interessenter. På den måde har alle vores brugere mulighed for at "suge" viden til sig og tage det med ud i praksis.