Nyheder om LearnLab

December 2015: 
Legetek.dk bliver til LearnLab

I slutning af december måned arbejder vi på at Legetek.dk bliver til Learn•Lab. Ændringen af navnet sker, som et led i at firmaet gennem de sidste par år, har udvidet sin kundekreds og ydelser.


Juli 2015: 
Rettigheder til FKO-redskaber

Socialministeriet har givet Legetek.dk rettighederne til FKO-redskaberne. Dermed er Legetek.dk nu Danmarks størte udbyder at digitale pædagogiske redskaber.

Vi er nu klar med digitale udgaver af "Farvel til dagtilbud og goddag til skole", "HPA" og "Læringshjulet". Vi vil inden længe også være klar med "Sprogvurderingen".


Juni 2015: 
Undervisning på Saxogården

Vi underviste i juni måned medarbejdere på Saxogården, Københavns Kommune i brugen af Kompetencehjulet og IKV.


Maj 2015: 
KL's Dagtilbudskonference

Konferencen stillede skarpt på dagtilbudsområdet og hvordan vi gennem fælles handling kan videreudvikle kvaliteten i dagtilbud. Over 1700 direktører, chefer, skoleledere, konsulenter og ressourcepersoner på området deltog.
Endnu en gang kunne vi glæde os over at være førende hvad angår pædagogiske veldokumenterede redskaber til både dagtilbud og skole.


April 2015: 
Skolemesse i Århus

Vi fik kontakt til rigtig mange skoler, og fik samtidig et indblik i de udfordringer reformen stadig giver. Derfor var vi glade for at kunne fortælle om Skolebarometeret, der er en let løsning på mange af de udfordringer.


Januar 2015:
Børne og Unge Topmødet

På Børne og Unge Topmødet fik vi kontakt til rigtig mange kommuner. Vi oplevede stor interesse for vores fremsynede koncepter: "Hvad nu mor og far", Kompetencehjulet og Skolebarometeret, der i et forløb i et system, giver kommunerne mulighed for straks at arbejde på Topmødets målsætninger.