FKO Redskaber                 


Vi har digitaliseret en række af FKO-Redskaberne (Faglige kvalitetsoplysninger), så de data man samler om det enkelte barns udvikling opbevares digitalt, kan deles og arbejdes videre med.

Vi har digitaliseret følgende redskaber, som du kan læse mere om:

- Læringshjulet - læs mere her!

- Temperaturmålingen -læs mere her!

- Farvel til dagtilbud - Goddag til skole - læs mere her!

LearnLab har valgt IKKE at digitaliserer
"Sprogvurdering 3-6" - du kan læse om vores begrundelse herfor her!