E-learning

Fleksibel læring i et tempo, der passer ind i jeres hverdag*


Kom godt igang med Kompetencehjulet

Hos LearnLab har vi brugt Lockdown-perioden på at finde løsninger på, hvordan alle medarbejdere i din institution kan få den fælles viden og undervisning, der gør Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse, teori og forskning til et nyt fælles fagligt fundament uden mange timers kurser, væk fra børnene og kolleger der må blive tilbage. 


Vores ”Kom godt i gang” program er baseret på, at implementeringen af Kompetencehjulet sker i en fælles proces i institutionen, på baggrund af e-learning og vejledning fra LearnLab i form af korte videoer.


E-learning - vi passer på jeres tid og miljøet 


Fælles læring for alle ansatte i en daginstitution er generelt en udfordring. Det er ikke muligt at trække al pædagogisk personale ud på én gang på en hverdag, korte aftenkurser er ikke optimale efter en lang, intensiv arbejdsdag og de pædagogiske weekender byder ofte på i tætpakkede programmer og undervisning. 


I kender det sikkert godt – det er dejligt at komme på kursus, spændende at lære nyt, mødes på kryds og tværs af institutionen og blive forkælet med en lækker frokost, kagebord og fristende slikskåle. MEN når hverdagen igen melder sig kl. 06.30 – og der er en hel uge til at I skal omsætte den nye viden i praksis – er der pludselig meget at blive i tvivl om. Usikkerheden meldet sig, og det bliver svært at finde tid, ro og motivation.


Det sker ikke med e-learning, der altid kun er "2 klik" væk. 

 

Ubegrænset adgang for alle medarbejdere
 

LearnLabs ”Kom godt i gang” e-learning program omfatter samme viden, som vi underviser i på vores fysiske kurser. Fordelen ved e-learning programmet er, at I kan se og gense undervisningen præcis, når I vil og lige så mange gange I ønsker.  LearnLabs e-learning er nemlig inkluderet i jeres licens og altid tilgængelig, når I er logget ind i Kompetencehjulet. 

 

I planlægger selv – i det tempo der passer ind i jeres dagligdag – hvornår én eller flere medarbejdere kan gå fra til e-learning (afsæt 2-3 timer), hvor de bliver parate til straks at bruge den nye viden i praksis blandt børnene. Efter et par ugers observationer og pædagogisk arbejde er I klar til endnu et par timers e-learning, som I igen straks sætter i spil blandt børnene.


Ledelsen skal gå forrest

 

Det er en forudsætning, at institutionens faglige ledelse stiller sig i spidsen for processen og laver en plan for en god, realistisk implementering af Kompetencehjulet. Med hjælp fra en motiveret medarbejder – gerne én fra hver stue, en superbruger – gennemføres planen og I har fået en fælles faglig referenceramme, hvor et nik og et puf bliver et fælles signal om, at vi har set og ved, hvad der er på færde. 


I har allerede meget viden om børns udvikling inden for læreplanens temaer. Den viden og mere til, har LearnLab samlet og systematiseret i Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse 0-6 år, der omhandler hvornår børn typisk udvikler hvad ifølge forskning og teori. 

 

Kompetenceudvikling
 

Allerede efter få timers e-learning, begynder I rejsen med at gør den viden lige så selvfølgelig som svaret på ”hvad er 2 + 2” – I vil få et fælles fagligt fundament, som en af jeres kollegaer beskrev således:”Jeg synes jeg er blevet så god til at ”se” ” og Pædagogisk Udviklingschef, Suzan Werther Andersen i Kolding Kommune, som bruger Kompetencehjulet på 12. år udtaler:

”Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser”.

 

Bliv ekspert i Kompetencehjulet, så:

•  I bliver endnu bedre til at observere og forstå børnenes tegn på læring, udvikling, trivsel og dannelse
• I har data om børnenes udvikling – til opfølgning og planlægning af målrettede aktiviteter
• I kan gå med tættekam og følge om børnene udvikler sig som forventet (det gør de fleste!)
• I tidligt får øje på de børn, der har behov for en indsats - eller et lille skub. (Allerede få uger efter et barn er startet i institution, kan I vurdere barnet systematisk. Opfølgning kan laves når som helst, uanset barnets alder, så I kan se om indsatserne har effekt). 

 


*  Fleksibel læring handler om at skabe ”just in time” læring ved at organisere et læringsmiljø opbygget af mange forskellige typer af læringsaktiviteter, der er let tilgængelige, såvel i et synkront som i et asynkront tilrettelagt læringsforløb.