Selvevaluering

 

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet et redskab til selvevaluering af det pædagogiske grundlag, som findes i papirformat, hvor evalueringen sker ved afkrydsning. Ulempen ved “papir” er, at det kan være en udfordring at få overblik over resultatet af jeres interne evaluering og dermed at bruge evalueringen fremadrettet til at styrke og videreudvikle institutionens læringsmiljø. Og så har “papir” det med at forsvinde, når det forlader sin trygge plads i reolen.

Fra papir til digital evaluering med LearnLab

LearnLab har digitaliseret Børne- og Socialministeriets redskab til selvevaluering i “Selvevaluering af det pædagogiske grundlag”. Med dette IT redskab får I et klart, visuelt billede af, hvordan I vurderer jeres praksis i forhold til de 9 temaer i det pædagogiske grundlag. 

Fordele ved digital selvevaluering

Med digital evaluering får I også:

 • Let ved at synliggøre, hvilke elementer I vil arbejde med i jeres institution.
   

 • Let ved at vurdere om jeres indsats har haft den ønskede effekt (børnenes profit af læringsmiljøet).
   

 • Viden og data bliver samlet ét sted - LearnLab passer på jeres data.
   

 • Let at se progressionen i jeres indsats over tid.
   

 • Mulighed for at arbejde systematisk, konkret med det pædagogiske grundlag.
   

Se hvordan I kan dokumentere jeres pædagogiske grundlag digitalt i "Den styrkede pædagogiske læreplan" (husk lyd).  

Opnå fælles forståelse via Spørgsmålsguiden

I Børne- og Socialministeriets redskab til selvevaluering har hvert centralt element tre typer af situationer, som I kan evaluere jeres praksis i forhold til. “Situationerne” er brede og kan opleves for ukonkrete, hvis ikke man har et fælles sprog for begreber og undertemaer. 

Derfor er LearnLabs digitale udgave udbygget med relevante eksempler fra hverdagen med børnene, der giver jer en fælles forståelse af, hvad I evaluerer på for hvert af de ni centrale temaer i den styrkede pædagogiske lærerplan. Når I sætter ”Lup på læringsmiljøet” ved hjælp af vores Spørgsmålsguide med praksiseksempler får I fælles viden og fælles forståelse af, hvad I skal observere på ude blandt børnene inden evalueringen. Det gør det let for jer at udarbejde evalueringen af jeres pædagogiske praksis og giver en mere konkret viden om, hvor i læringsmiljøet I skal have opmærksomhed. 

Læs mere om Learnlabs Selvevaluering af det pædagogiske grundlag og se eksempler fra programmet.

Digital selvevaluering til dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave) - evaluering af det pædagogiske grundlag

Så let kommer du i gang med digital selvevaluering
Med en licens til LearnLabs redskab kan I nemt komme i mål med jeres interne evaluering af læringsmiljøet. Det kræver blot en licens til din institution. Learnlab kan oprette din adgang fra dag-til-dag, og allerede i morgen kan I være i mål med jeres interne evaluering og dermed leve op til ministeriets krav. Med digital evaluering af læringsmiljøet er det let at se, hvordan I udvikler jer over tid. På hvilke områder I klarer jer godt og hvilke temaer, I ønsker at arbejde videre med - og med et enkelt klik kan disse emner føjes til jeres handleplan.

 

Licens 12 måneder kr. 1.695,- 

 

Hvad siger brugerne?
 

”Det er rigtig nemt - vi kommer fra en 'sludder for en sladder' til noget helt konkret. Vi oplever, at vurderingen afspejler vores virkelighed. Nu skal vi i gang med at udvælge de fokusområder, som vi først vil arbejde videre med".

Dagtilbudsleder, Vesthimmerland Kommune
 

"Vi har lige afsluttet dokumentationen af vores arbejde med ”Det pædagogiske grundlag”. Alle medarbejdere har vurderet, hvordan de oplever, at det pædagogiske grundlag lever hos os –Graferne synliggør på en supergod måde, hvor vi ligger godt - og hvor vi skal have fokus. Fx viser vores vurdering, at vi skal have fokus på ”Børneinitierede lege" - dvs. at vi deltager aktivt i lege, der startes op af barnet/børnene, så alle får en positiv rolle. Tidligere har det været svært at ramme effekten af vores pædagogiske grundlag ind med SMTTE-modeller og narrativer".


Daginstitutonsleder,
Sorø Kommune