Hør hvad brugerne siger om Kompetencehjulet

Det siger brugerne

Om Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse og LearnLabs metode ”Lup på læringsmiljø” siger en glad bruger:


”Jeg er blevet så god til at ”se”, efter jeg har læst tegnene på børns sproglige læring og observeret børnene i praksis i to uger”


Pædagog i børnehave

Om Kompetencehjulet:


”Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser”


Pædagogisk udviklingschef, Kolding

Omkring template progression – SMART statistik siger en bruger:


”Det er datainformeret arbejde på højt plan, når resultaterne af vores vurderinger af børnenes udbytte af læringsmiljøet bliver synligt i tabeller og grafer i LearnLabs Template.”


Daginstitutionsleder, Hedensted

En anden bruger siger
 

Template progression og baseline skaber et hurtigt overblik over både det enkelte barn, gruppen, dreng/pige, afdelinger og institutionen. Template bevirker, at der spares flere arbejdsgange i Learnlab, statistik – hvilket medfører at der spares tid – faktisk i et stort omfang.


Souschef og ressourcepædagog, Kolding  

Omkring LearnLabs evalueringsredskab til Selvevaluering
siger en bruger:

 

Vi har lige afsluttet dokumentationen af vores arbejde med det pædagogiske grundlag. Alle medarbejdere har vurderet, hvordan de oplever, at det pædagogiske grundlag lever hos os – vi har brugt Learnlabs Selvevaluering og vurderet os selv ud fra eksemplerne fra hverdagen med børnene, som er spørgsmålsguiden (red. LearnLabs Spørgsmålsguide med praksiseksempler”.

Graferne synliggør på en super god måde, hvor vi ligger godt og hvor vi skal have fokus. Fx viser vores vurdering, at vi skal have fokus på værdien: ”Børneinitierede lege” - dvs. at vi deltager aktivt i lege, der startes op af barnet/børnene, så alle får en positiv rolle. Tidligere har det været svært at ramme effekten af vores pædagogiske grundlag ind med SMTTE-modeller og narrativer.


Daginstitutionsleder, Sorø