Børnemiljøvurdering

LearnLab tilbyder en digital udgave af DCUM´s "Dagtilbudstermometer", som er en "Børnemiljøvurdering".

Børnemiljøvurderingen bruges til de 4-6 årige børn og udfyldes i samarbejde med pædagogen. Børnene bliver spurgt om 28 spørgsmål i forhold til hvordan de oplever:

1. Det psykiske børnemiljø
2. Det fysiske børnemiljø og
3. Det æstetisk børnemiljø

Eksempler på spørgsmål:
1. Er du glad for at gå i børnehave?
2. Er de voksne gode til at trøste dig, når du er ked af det?

3. Får du tit skæld ud af de voksne i børnehaven?
4. Er der for meget larm inde i børnehaven? 

I LearnLabs udgave er der mulighed for at lade forældrene svare sammen med deres barn, hvis I som institution ønsker dette.

Klik på billedet for at se det større.