Alsidig, Social og Personlig udvikling
Det er op til de enkelte kommune/ skole at definere målepunkter for elevernes alsidige sociale og personlige udvikling.

Legetek har redskabet "Alsidig, social og personlig udvikling" som måler på elevens udvikling af:


- Naturlig selvhævdelse

- Selvkontrol

- Empati

- Samarbejdsfærdigheder

- Fantasi og udfoldelse

Hvert af disse temaer måler på en lang række undertemaer f.eks. elevens evne til at tage ansvar for egne handlinger. Elevens koncentrationsevne, forståelse for andre og evne til at konfliktløse.