Et frit og uhindret samarbejde i ét IT-system med kompetencehjulskonceptet

I ”Stærke dagtilbud” fremgår det, at det tværfaglige samarbejde skal styrkes og at relevant viden skal kunne udveksle - målet er ”Et sammenhængende børneliv”. Det fremgår også, at der er ”krav om læringsfokus i fritidstilbud mv. frem mod skolestart. 
Dette samarbejde og udveksling af relevant viden foregår frit og uhindret i Kompetencehjulskonceptets IT-system. Vi har tidligere set, eksempler på en gruppes profil hvor alle læreplanens temaer er vurderet og et eksempel på en gruppes sproglige profil.

Alle børn har deres egen individuelle profil, der er øjebliksbilleder af barnets kompetencer på et konkret tidspunkt. Børnenes individuelle profiler viser børnenes nærmeste udviklingszone.

For de udsatte børn giver profilerne basis for tidlig opsporing, tværfagligt samarbejde og samarbejde med forældrene om, hvordan de kan bidrage til barnets udvikling. 

Eksemplerne her viser to børn, der begge er 5,6 år og altså skal i skole.
Jens’ sociale udvikling er svarende til et barn, der er mellem 2 og 3 år. Jens’ personlig udvikling er 3 år og en smule over. Ved overgangen til skole giver Jens’ profil det pædagogiske personale i børnehaveklassen viden om, at der skal særligt fokus på Jens både socialt og personligt. Mies profil vise, at hendes udvikling generelt er, som man kan forvente for hendes alder.

 


Forældrene skal vejledes i hvordan de kan medvirke til at styrke barnets udvikling  


”Det er først og fremmest forældrenes ansvar at give deres børn en tryg og udviklende opvækst”
står der i ”Stærke dagtilbud”


Institutioner, der arbejder med den ”Dynamiske pædagogiske læreplan”, som kompetencehjulskonceptet giver, har altid relevante data at vejlede forældrene ud fra. For børn, der udviklere sig som forventet i forhold til deres alder, giver barnets profil mulighed for at give forældrene vejledning i, hvordan de støtter barnets fortsatte udvikling. Bl.a. hvilke lege og aktiviteter, barnet kan have glæde af hjemme.

Forskning viser, at også forældre, der ikke er så ressourcestærke, kan gøre en stor forskel på barnets udvikling med vejledning og inspiration fra det pædagogiske personale i dagtilbuddet.