”En styrket pædagogisk læreplan” og ”Stærke dagtilbud” med ét IT-baseret redskab


Med den faglige pædagogiske leder for bordenden, gør Kompetencehjulskonceptets udviklingsbeskrivelse og pædagogiske IT-redskaber det til en meningsfuld lokal proces at nå målene i ”En styrket pædagogisk læreplan” og ”Stærke dagtilbud”.

De faglige pædagogiske ledere tildeles et stort ansvar, for at disse tiltag nu også bliver omsat i hver eneste institution i dagtilbudsområdet. Succesen afhænger altså i hidtil uset grad af, hvordan de faglige pædagogiske ledere formår at styre institutionen gennem udfordringerne i en proces, der opleves meningsfuld i den pædagogiske dagligdag.  

Metoden ”LUP på læringsmiljøet” med Kompetencehjulskonceptet guider den pædagogiske leder i denne proces.
”LUP på læringsmiljøet” giver meningsfulde data, om hvordan institutionens læringsmiljø bidrager til, at børnene får mulighed for at lære og udvikle, det de kan. 

 

Kompetencehjulskonceptet børnesyn er anerkendende, helheds– og ressourceorienteret

Kompetencehjulskonceptet bringer alle læreplanens temaer i spil og binder hele organisationen sammen i 0-6 årsområdet med en række pædagogiske og ledelsesmæssige IT-redskaber:

- Et indsats- og vurderingsredskab, der synliggør børnenes udbytte af institutionens pædagogiske læringsmiljø i alle læreplanens temaer

- Et didaktisk redskab

- Et tværfagligt samarbejdsredskab og et forældre samarbejdsredskab

- Et ledelsesredskab

- Et bibliotek med forskning og teori og

- Et redskab til gode overgange  

Kompetencehjulet er dækkende i forhold til den nye styrkede pædagogiske læreplan

I den nye styrkede pædagogiske læreplan er de oprindelige temaer fastholdt. Temaerne er mere uddybet end tidligere og for hvert læreplanstema er der nu defineret to overordnede mål og inspiration i øvrigt. Det er fortsat op til den enkelte kommune eller institution, at beslutte hvilke mere konkrete mål institutionerne skal have fokus på i læringsmiljøet. Det er i sig selv et stort ansvar, der her hviler på den faglig pædagogiske leder, at etablere en dækkende fælles viden om hvad børn kan lære og udvikle. Alle læreplanens temaer kommer i spil.

Lærer og udvikler børnene, det de kan, ud fra hvad forskning og teori peger på, man typisk kan forvente? 
Det får institutionen indsigt i med en vurdering af læringsmiljøet med Kompetencehjulet. Med udgangspunkt i Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse er børns forventede udvikling i forhold til alder beskrevet i ca. 700 små progressionslæringsmål, der er fordelt på alle læreplanens seks temaer. Progressionslæringsmålene viser børns forventede udvikling i et dynamisk flow fra 0 - 6 år.
Også læringsmål fra børnehaveklassen indgår.

Med metoden ”LUP på læringsmiljøet” får institutionen et billede af læringsmiljøet i forhold til alle læreplanens temaer og progressionslæringsmål. Institutionen har dermed sikkerhed for, at børnene bliver udfordret og får mulighed for at lære og udvikle, det de kan ifølge forskning og teori.

Kompetencehjulskonceptet er også relevant for private pasningsordninger, hvor der også stilles krav om ”Bedre kvalitet”.