Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation


”Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation. Undersøgelser viser, at personale og ledere oplever, at dokumentation ofte er meningsfuld, men også at arbejdet med dokumentation tager tid væk fra børnene.”(s.23 Stærke dagtilbud) 

Et barn tilbringer i gennemsnit 8.400 timer i dagtilbud
Et godt fysisk læringsmiljø, gør det ikke alene. Det er hvad det pædagogiske personale vil opnå, at børn skal lære og udvikle, der betyder noget.

Dokumentation handler om at synliggøre børnenes udbytte af det, de ”varme hænder” tilbyder. De varme hænder skal styres af empati og faglig indsigt. Indsigt i: hvad børn lærere helt af sig selv, lærere med lidt hjælp og hvad børnene kun lærer og udvikler, når det pædagogiske personale tilbyder det med spændende, udviklende lege, aktiviteter og udfordringer i øvrigt.

Det kræver tid til refleksion og planlægning - det kræver, at en ubetydelig del at de 8.400 timer reserveres hertil.  

Hvad er det data fra en profil kan fortælle om: en kommune, en institution, en stue eller et barn og giver disse data mening?
Data fra vurderinger med Kompetencehjulet viser, om børnene lærer og udvikler det, de kan, ud fra hvad forskning og teori peger på, man typisk kan forvente i en given alder. Data viser også, hvad der er behov for at fokusere på i læringsmiljøet, uanset om børnene generelt befinder sig under det forventelige eller på det forventede niveau - ja måske over. 

 

Hvad er det data fra en profil kan fortælle om: en kommune, en institution, en stue eller et barn og giver disse data mening?

Data fra vurderinger med Kompetencehjulet viser, om børnene lærer og udvikler det, de kan, ud fra hvad forskning og teori peger på, man typisk kan forvente i en given alder. Data viser også, hvad der er behov for at fokusere på i læringsmiljøet, uanset om børnene generelt befinder sig under det forventelige eller på det forventede niveau - ja måske over. 

Figuren viseren profil for en gruppe børn i en institution 
Den grå søjle til venstre viser, at børnene i gennemsnit er 3,8 år. Det fremgår af den røde linje, at børnegruppen i flere af læreplanens temaer er over det forventede for børnenes alder. Det fremgå også, at børnegruppen på nogle områder er under det forventede.

På samme måde vises fx en kommunens eller en institutions profil. Med udgangspunkt i disse data har det pædagogiske personale den ”Dynamisk pædagogisk læreplan”, der sikrer, at børnene altid bliver udfordret i nærmeste udviklingszone.

Forældreinddragelse: det er helt naturligt, at informere forældrene om, hvad der er fokus på ”i næste uge” ud fra stuens profil. Samtidig giver det mulighed for at give forældrene det de efterspørger, nemlig viden om, hvordan de kan støtte deres barns udvikling.