Gratis redskaber - øvrige oplysninger

LearnLab tilbyder to gratis redskaber til alle danske dagtilbud, - PUB Sprog og PUB Krop. Begge redskaber er delelementer fra vores redskab Pædagogisk Udviklingsbarometer, som i helhed udgør: Personlige kompetencer, Krop, Sprog, Natur, Kultur og sociale kompetencer. Pædagogiske udviklingsbarometer kan sidestilles med Kompetencehjulet, men adskiller sig grafisk fra hinanden.

Gratis er Gratis!
Du får adgang til et fuldt funktionelt redskab (enten Sprog eller Krop), med følgende funktioner:

- adgang til 163 læringsmål om børns sproglige udvikling fra 0-6 år
- adgang til uddybende viden om det enkelte læringsmål 
- oprette besvarelser
- oprette besvarelser af mange børn (Gruppebesvarelse)
- data til aktionslæringsforløb
- sammenligne og dokumentere progression (Statistik)
- oprette stuer
- oprette flere brugere (kollegaer, medarbejdere og børn - i alt 30).
- oprette forældre adgang
- vejledninger i teknisk brug
- telefonisk support på hverdage

Efterfølgende kan du købe adgang til supplerende viden og funktioner: teori og dokumentation, videoer, metoder og didaktisk bibliotek.
Du kan også tilkøbe yderligere: Personlige kompetencer, Sociale kompetencer, Natur og Kulturelle udtryksformer, Handleplan, Statusplan m.m.


Personoplysninger:

Vi opretter børn på deres cpr-numre, derfor er det vigtigt at indtaste korrekte oplysninger. Den der opretter sig, er den eneste udover LearnLab der har adgang til de cpr-numre der registreres i systemet og tilhørende besvarelser. Brugeren kan til enhver tid, slette de oplysninger der ligger i systemet. LearnLab tilbyder hjælp hertil. 
Bemærk: I skal have forældrenes tilladelse til registrering af data, hvis I ikke allerede har den.

Brug af redskaberne
Den der bruger redskaberne, forpligter sig til at anvende disse på korrekt vis. LearnLab fraskriver sig et hvert ansvar for forkert brug. LearnLab tilbyder telefonisk hjælp, adgang til vejledninger og videoer i korrekt brug af redskaberne. Herudover kan der tilkøbes kurser.

Opsigelsesvarsel
Brugeren kan til en hver tid uden varsel stoppe med at bruge redskabet og bede LearnLab om at slette alle oplysning. LearnLab kan med 3 mdr. varsel opsige brugeren eller ændre i de funktionaliteter, der er adgang til.