Den styrkede pædagogiske læreplan

LearnLabs redskaber gør det nemt og ligetil at omsætte "Den styrkede pædagogiske læreplan" i praksis. 

 

Trin 1: Selvevaluering
 

Udfyld jeres selvevaluering - det kan I gøre digitalt med LearnLabs digitale udgave af "Selvevaluering af det pædagogiske grundlag" - læs mere om selvevalueringen her!
 

Trin 2: De 6 læreplanstemaer
 

Arbejde med de 6 læreplanstemaer og de faste pædagogiske mål. Det arbejde bliver let og håndgribeligt med Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse. Det kan du se mere om i videoen nedenfor!

Trin 3: Dokumenter børnenes udbytte


For at dokumenterer børnenes udbytte af jeres læringsmiljø, kan I registrere jeres observationer ved hjælp af Kompetencehjulet. Se videoen nedenfor, som viser hvordan, I dokumenterer jeres børnegruppes udbytte af jeres pædagogiske læringsmiljø!

 

Trin 4: Udarbejd jeres styrkede pædagogiske læreplan


I har nu brikkerne til en pædagogisk læreplan, som dokumenterer, at I arbejder med de 9 centrale elementer og at I arbejder dynamisk med at tilbyde børnene et optimalt læringsmiljø. I har nu en læreplan, som opfylder kravene og som I kan offentliggøre på jeres hjemmeside.

 

Ja tak! Send mig et eksemplar af Mælkevejens læreplan