Sådan kommer du i gang

Studerende
Hvis du studerer på et af landets pædagoguddannelser kan du købe adgang til Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse 0-6 år, som er grundlaget for Kompetencehjulet. Udviklingsbeskrivelsen er opdelt efter lov om pædagogiske læreplaner i temaerne: 

- Personlig Kompetencer
- Krop og bevægelse
- Sprog
- Natur og Naturfænomener
- Kultur og Kulturelle udtryksformer
- Sociale Kompetencer

Kompetencehjulet giver dig et fantastisk overbliv over den nyeste teori, viden og forskning om børns udvikling og læring i alderen 0-6 år. Du kan hente inspiration i 700 videoklip, som er fra den pædagogiske praksis i Danmark. Derudover får du adgang til pædagogiske metoder og aktiviteter. 

Pris: 750 kr. for hele din studietid - Tilmeld dig her!