Kompetencehjulet
"Kompetencehjulet" er et professionelt fagligt redskab til:


- det pædagogiske arbejde generelt

arbejdet med læreplaner

- dokumentation

- overgangen og tværfagligt samarbejde 

Kompetencehjulet er unik nytænkning og et omfattende supplement og fælles værktøj til vurderingen af børns kompetencer - på et hvilket som helst tidspunkt uanset barnets alder og efterfølgende inspiration til didaktiske overvejelser.

Kompetencehjulet er baseret på relevante nyere psykologiske udviklingsbeskrivelser og omfattende forskning og teori - alle med udgangspunkt i en anerkendende ressource- og relationsorienteret tilgang.

Kompetencehjulet gør det let for fagpersoner i vuggestuer/dagpleje og børnehaver at se alle børn ud fra en ressource- og helhedsorienteret tilgang. Barnets profil synliggør ressourcer og fokusområder og indeholder forslag til aktiviteter i barnets nærmeste udviklingszone.