Sprogvurdering 3-6

"Sprogvurdering 3-6" er udviklet for Børne- og Socialministeriet og blev tilgængelig i september 2017. Den måler en række tale- sproglige og før-skriftlige færdigheder hos børn i alderen 3 til 6 år, som både er vigtige for barnets sproglige udvikling og trivsel i dagtilbuddet og for barnets læring i skolen. Alle de sproglige dimensioner, der vurderes i Sprogvurdering 3-6, er relateret til barnets senere afkodnings- færdigheder og læseforståelse.

Sprogvurdering måler på tale-sproglige færdigheder på områderne "sprogforståelse", "Ordforråd" og "Kommunikation". På før-skriftlige færdigheder måler den på områderne "Rim", "Opmærksomhed på skrift", "Bogstavkendskab" og "Opdeling af ord". For alle aldersgrupper måles der på: "sprogforståelse", "Ordforråd", "Kommunikation" og "Rim". For de 4-6 årige måles der også på: "Opmærksomhed på skrift" og for de 5-6 årige på "Bogstavkendskab" og "Opdeling af ord".

Sprogvurdering 3-6 er udviklet til at kunne anvendes af det pædagogiske personale og børnehaveklasselederne som et redskab til at vurdere børnenes sprog og på den baggrund tilrettelægge en indsats, der styrker børnenes sproglige udvikling i dagtilbuddet og i skolen. I børnehaven gennemføres sprogvurderingen som en individuel test, mens det i børnehaveklassen både er muligt at gennemføre sprogvurderingen som en individuel test og en klassetest.

Når man anvender Sprogvurdering 3-6, får man en profil af det enkelte barns sproglige kompetencer sammenlignet med kompetencerne hos andre børn på samme alder. Profilen omfatter to opsummerende scorer inden for henholdsvis Talesproglige færdigheder og Førskriftlige færdigheder samt barnets score inden for hver deltest. På basis af disse scorer placeres barnet i én af tre indsatsgrupper (Generel indsats (grå/hvid), Fokuseret indsat (orange) eller Særlig indsats (rød)).

 
klik for større billede.