Lege og aktiviteter

Hinkeleg - hoppe i mand

Beskrivelse af legen
Hinkestenen kastes i felt 1, feltet med stenen springes over, der hinkes på et ben undtagen i ”armene” (felt 4 & 5) og i ”hovedet” (felt 7 & 8) hvor begge ben må rører jorden, barnet drejer 180 grader i ”hovedet” og hinker tilbage. Når barnet har hinket "manden" igennem, stopper barnet i feltet inden stenen, samler stenen op mens det balancerer på et ben, og hopper derefter ud af manden. I næste runde kastes stenen til næste rude eks. nr. 2 – og nu skal dette felt springes over. 


Hvad stimulerer legen
Hinke lege styrker barnets balance, kropsfornemmelse samt timing og rytme i bevægelserne. Barnet lærer også at vente på tur og følge reglerne i hinkelegen.

Uddybet faglig vurdering

Balance (vestibulær sans)
Barnet træner sin evne til at korrigere for at holde balancen dels i hinkebevægelsen, og dels når barnet på et ben skal læne sig frem og samle stenen op.


Kropsfornemmelse (proprioceptive sans)
Barnets kropsfornemmelse stimuleres både ved at hinke, og lande på skiftevis et eller to ben.


Koordination(motorisk planlægning)

Kropslig rytme og timing. Barnet skal afpasse sit tempo, koordinere et bens afsæt og tilpasse landingen i feltet. Dette giver barnet motoriske erfaringer, samtidig med at hinkeruden hjælper barnet til at etablere en kropslig rytme, med eksempelvis hinke, hinke, stå – hinke, stå, vende, hinke, stå hinke, hinke.

Finmotorik - Kast
Barnet får erfaring med præcisionskast, kastet vil typisk være et underhåndskast, og barnet lærer at overføre tilpas med kraft til stenen og kaste retningsbestemt.

Regelleg
Barnet lærer at følge reglerne i hinke legen og vente på tur.

Tælle
Barnet kan bruge hinkeruden til at øve tal remser på en kropslig måde.

Parathedsniveau (arousal)
Hoppe bevægelserne øger barnets parathedsniveau.